Cloud Transformation

Framtiden är molnbaserad - låt oss hjälpa dig dit med Azure!

Cloud Transformation

Framtidssäkra din verksamhet!

"Med Cloud Transformation tar vi dina tjänster till högre höjder! Fokusera på att utveckla framtiden istället för att underhålla nuet"

Niclas Andersson, Principal Consultant, Agdiwo

Sänk IT-kostnaderna och öka anpassningsbarheten med molntjänster

Genom att flytta din IT till molnet tar du ett stort kliv mot en mer flexibel och anpassningsbar verksamhet. Med molnet som grund, får ni tillgång till den senaste teknologin och säkerheten. Ni kommer dessutom att märka en tydlig minskning av era IT-kostnader eftersom ni med hjälp av molnet slipper drift och underhåll av serverhallar. 

Vi säkerställer en smidig övergång till molnet

Vår erfarenhet och kompetens inom molntjänster garanterar en säker och smidig övergång till molnet, samtidigt som det ger er möjlighet att skala upp och ned efter behov, för att möta förändringar i er verksamhet. Övergången till molnet är ett viktigt steg för att säkerställa ert företags framgång och konkurrenskraft i en allt mer digitaliserad värld.

Upptäck Möjligheterna Med Molnet

Vi hjälper er att smidigt och säkert flytta er IT till molnet. Vårt fokus ligger inom Windows Server, Azure Infrastruktur, Log analytics, Automation accounts, Workspace, failover to Azure och VM Backup. 

01

Förstudie

Vi hjälper er att se över nuvarande lösningar och förutsättningar och presenterar en lösning som passar ert företag

02

Migrering

Vill du flytta applikationer & tjänster eller hela din IT miljö?
Vi hjälper er med det ni har behov av.

03

Azure Governance & Managering

Vi hjälper er hantera och övervaka Azure-resurser på ett säkert och konsekvent sätt. Vi hjälper dig att optimera din molninfrasruktur

04

Cloudspecialister

Våra expertkonsulter stöttar er och hjälper er med vidareutveckling för att fortsatt utnyttja molnets alla möjligheter

Cloud transformation

Våra molntjänster

Lift and shift är en strategi som används för att flytta applikationer eller ett system från en IT-miljö till en annan utan att behöva göra förändringar. Lift and shift innebär helt enkelt att den befintliga IT-infrastrukturen tas bort från den lokala miljön och flyttas till molnet utan större ändringar i den underliggande tekniken. Lift and shift leder till minskade kostnader och möjligör nya värdeströmmar. Det ger dig flexibilitet och du får ta del av molnets tjänster och säkerhet.


Vi erbjuder expertis inom Azure Monitor,
vilket innebär att vi övervakar och
säkerställer att er molnmiljö fungerar
optimalt. Med detaljerade insikter och
proaktiv hantering kan vi identifiera
eventuella flaskhalsar, säkerhetsrisker eller
prestandaproblem och agera i realtid för
att lösa dem.

Google till Exchange Online-migration är processen att överföra data och användarinformation från Google Workspace till Microsoft Exchange Online. Det gör det möjligt för organisationer att byta från Googles molntjänst till Microsofts molnbaserade e-post- och samarbetsplattform samtidigt som de behåller sina väsentliga data och kommunikationsverktyg

Transformation innebär att använda molnet för att modernisera och förbättra den befintliga IT-infrastrukturen. Detta kan innebära att ändra eller optimera teknik, arbetssätt och affärsprocesser med molnet. Ett eller flera system/applikationer flyttas i taget vilket ofta innebär att det blir ett längre projekt i jämförelse med Lift and Shift. 

Ett verktyg som hjälper dig att planera och
förstå kostnaden för dina Azure-tjänster.
Med Azure Pricing Calculator kan du skapa
kostnadsuppskattningar baserat på dina
specifika behov och konfigurationer. Du
får transparent information om
prissättning, vilket hjälper dig att optimera
dina resursval och fatta välgrundade
beslut för att uppnå bästa möjliga
avkastning på din Azure-investering

OneDrive-migration syftar på processen att flytta data och filer till Microsofts plattform OneDrive. Denna migration möjliggör för användare och organisationer att överföra sina filer och dokument till OneDrive-molnlagringstjänsten för bättre tillgänglighet och samarbete.

Kontakta oss!

Lämna dina uppgifter så kontaktar en av våra experter dig!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Lyft ditt datacenter till Azure!

Läs hur vi hjälpte vår kund med att migrera sitt datacenter till molnet