Collaboration & Productivity

Möjliggör effektivt samarbete med verktyg och lösningar anpassade för er organisation

Collaboration & Productivity

Gör det lättare för ditt team att jobba tillsammans

"Samarbetsplattformar för oss människor digitalt närmare varandra oavsett fysiska avstånd, vilket ger oss människor digitala superkrafter som bidrar till ökad produktivitet in i framtidens digitala landskap."

mats Westerholm, Consultant, Agdiwo

Öka produktiviteten med digitala samarbetsverktyg

En mängd av samarbetsverktyg finns tillgängliga idag, från chatt- och videosamtalsapplikationer till avancerade projektledningsverktyg och molnbaserade system för delning av dokument.

Dessa verktyg är avgörande för att upprätthålla kontinuerlig kommunikation och samarbete inom organisationer, oavsett geografisk närvaro. Genom att utnyttja dessa teknologier kan företag minska sina kostnader, förbättra arbetslivsbalansen och öka medarbetarnas nöjdhet

Vi är experter på att integrera dessa samarbetsverktyg på ett sätt som passar just er organisations behov. Vi arbetar för att ni ska få ut det bästa av varje verktyg och skapar anpassade lösningar som effektiviserar era arbetsprocesser och stärker team-dynamiken, oavsett var era medarbetare befinner sig.

Collaboration & productivity

Maximera effektiviteten med Microsofts samarbetsplattformar

Vi är experter på Microsofts samarbetsplattformar och verktyg. Vi hjälper er nå en modern arbetsplats som främjar samarbete.  Vi är experter på allt från  Office 365, Microsoft Teams, OneDrive, Microsoft 365 Apps till  Power Platform och Exchange Online. 

Vi hjälper er med design och utrullning av Microsoft Teams. Vi fixar anpassade lösningar och integrationer med andra system och applikationer, för att optimera arbetsflöden och automatisera processer.

Säker och effektiv filhantering är nyckeln till produktivitet. Med OneDrive kan du lagra, dela och samarbeta på filer och dokument på ett säkert och effektivt sätt. Vi hjälper dig att dra nytta av OneDrives funktioner för att öka produktiviteten och samarbetet inom organisationen.

Vi vet att mail är en av de viktigaste kommunikationskanalerna i organisationer, vi kan hjälpa er att migrera till Exchange Online för att få ut det mesta av denna viktiga plattform. Vi hjälper dig att integrera Exchange Online med andra Microsoft-produkter för att maximera effektiviteten.

Microsoft 365 Apps är en kraftfull produktivitetsplattform som kan hjälpa organisationer att effektivisera arbetsprocesserna och uppnå mer. Vi hjälper dig att använda Microsoft 365 Apps på bästa sätt för att uppnå dina mål.

Vi tror att anpassade lösningar är viktiga för att maximera produktiviteten och samarbetet inom organisationer. Med Power Platform kan du bygga anpassade lösningar för att lösa organisationens unika utmaningar. Vi hjälper dig bygga lösningar för just er organisation.

Kontakta oss!

Lämna dina uppgifter så kontaktar en av våra experter dig!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Configuration Manager to Intune?

Can’t decide if going to Intune from Configuration Manager is the right decision? Receive our free decision cheat sheet!

Gå från Configuration Manager till Intune?

Svårt att bestämma om en övergång från Configuration Manager till Intune är det rätta beslutet? Ta del av vår jämförelselista gratis!