GDPR

Läs om hur vi på Agdiwo arbetar med GDPR

GDPR-policy för Agdiwo

Introduktion

På Agdiwo är vi fast beslutna att skydda och respektera din integritet. Denna policy förklarar när och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder dem, villkoren under vilka vi kan dela dem med andra och hur vi håller dem säkra.

Ansvarig för dataskydd

Vår dataskyddsansvarig är ansvarig för att övervaka efterlevnaden av denna policy. Eventuella frågor om denna policy eller om hur vi hanterar dina personuppgifter kan riktas till dataskyddsansvarig via e-post: ulrica.hundal@agdiwo.com.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Information om din yrkesroll ( jobbtitel, företag, utbildning)
 • Kontaktuppgifter (inklusive e-postadress och telefonnummer)
 • Adress
 • Betalningsinformation
 • IP-adress och cookies (när du besöker vår webbplats)

Hur samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in uppgifter på följande sätt:

 • Direkt från dig när du kontaktar oss
 • Via vår webbplats genom:
  • Prenumeration på vårt nyhetsbrev
  • Användning av kontaktformulär
  • Bokning av möten
  • Ansökan om anställning
  • Kommentarer på vår blogg
  • Användning av vår chattjänst, Tidio
  • När du använder vår webbplats sker datainsamling via cookies, läs mer här.
 • Genom våra IT-system och tjänster

Specifikt för Tidio-chatten:

This website is using Tidio, a chat platform that connects users with the customer support of Agdiwo. We collect names or email addresses only with the consent of the users, in order to start the chat. The messages and data exchanged are stored within the Tidio application. For more information, please refer to their Privacy Policy. Agdiwo does not use these messages or data other than to follow up on users’ registered issues or inquiries. Your personal data will be processed and transmitted in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

Syfte med datainsamling

Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och hantera våra tjänster
 • För fakturering och betalning
 • För att kommunicera med våra kunder, leverantörer, vid ansökan av anställning hos oss.
 • För att förbättra våra produkter och tjänster
 • För att genomföra kundundersökningar och skicka relevant information till dig
 • För att hantera tvister, anspråk eller klagomål

Rättslig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

 • Samtycke (när du har gett oss ditt samtycke)
 • Avtal (när behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig)
 • Rättslig skyldighet (när vi är skyldiga att behandla uppgifter enligt lag)
 • Berättigat intresse (när behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, förutsatt att dessa inte åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter)

Delning av personuppgifter

Vi delar endast personuppgifter med tredje part när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller när vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi säkerställer att alla tredje parter som vi delar personuppgifter med följer GDPR. 

Exempel på tredje parter inkluderar:

 • Leverantörer av licenser och hårdvara
 • Tidio (för chattjänster)
 • Betalningsleverantörer

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som de samlades in för, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga, redovisningsmässiga eller rapporteringskrav.

 • Om dina personuppgifter behandlas för att hantera en tvist, ett anspråk eller ett klagomål lagras de så länge tvisten, anspråket eller klagomålet pågår och är slutligt reglerad.
 • För marknadsföringsändamål lagrar vi dina personuppgifter så länge du är en kontaktperson för en av våra kunder, leverantörer eller partners, och tills du eller ditt företag informerar oss om att du inte längre är kontaktperson.
 • Personuppgifter som är angivna som referens på fakturor lagras i enlighet med bokföringslagen, fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter enligt GDPR:

 • Rätten att begära tillgång till dina personuppgifter
 • Rätten att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter
 • Rätten att begära radering av dina personuppgifter
 • Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 • Rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
 • Rätten till dataportabilitet

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller skada.

Ändringar i denna policy

Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna policy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna policy eller om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

 • E-post: ulrica.hundal@agdiwo.com
 • Telefon: +46 31 390 91 00
 • Adress: Kungstorget 2, 411 17  Göteborg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev kommer en gång i månaden med branschnytt och kunskapsdelning i fokus!

Intune