Identity & Security

Skydda er verksamhet mot cyberattacker och hot. Vi hjälper er säkra er IT-miljö!

Identity & Security

säker identitetshantering är viktigare än någonsin

"Rätt person ska kunna göra rätt jobb med rätt behörigheter"

Tony Pålsson , Consultant, Agdiwo

Säker identitetshantering är avgörande för ditt företags säkerhet - låt oss hjälpa dig!

I en tid där allt fler arbetar på distans och användningen av molntjänster ökar är det extra viktigt att ha en säker och robust identitetshantering. Vi hjälper er  att säkerställa att rätt person har rätt behörighet för att utföra rätt arbete. Vi fokuserar på hantera era identiteter och säkerhet med användaren i fokus. Vi arbetar med verktyg som Active Directory, Azure Active Directory, MFA/Conditional Access, Microsoft Information Protection, Azure AD Connect och Microsoft Defender för att stärka era säkerhetsåtgärder och skydda er verksamhet.
Skapa En stark Grund För Säkerhet

Identity and Security handlar om att hantera och skydda identiteter, data och IT-system för att förhindra obehörig åtkomst, dataintrång och andra säkerhetshot. Detta inkluderar att säkerställa att endast rätt personer har tillgång till företagets resurser och att säkerhetsåtgärder som multi-faktor autentisering och behörighetskontroll används för att skydda företagets information. Identity and Security är en kritisk aspekt av IT-säkerhet och är avgörande för att skydda en organisation från cyberattacker och andra hot. Vi hjälper er med det ni behöver! 

01

behovsanalys

Vi hjälper er att se över ert nuvarande identitets & säkerhetsläge. Identifierar processer, lösningar, program som används, samt eventuella svagheter och brister som behöver åtgärdas.

02

strategi

Vi tar tillsammans med er fram en strategi och den bästa vägen framåt.

03

konfigurera

Vi hjälper er utveckla en säkerhetspolicy och konfigurera verktygen som krävs för att uppfylla era specifika krav och behov.

04

implementera

Vi implementerar de nödvändiga åtgärderna och verktygen för att förbättra organisationens identitets- och säkerhetsinfrastruktur. Detta skulle innefatta att genomföra eventuella konfigurationsändringar, uppdateringar, utbildning av användare och kontinuerlig övervakning av systemet för att säkerställa att det fungerar som det ska.

let's talk!

Lämna dina uppgifter så kontaktar en av våra experter dig!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vi ser ett ökat behov av säkerhetstänk och Zero Trust hos våra kunder och i omvärlden. Det finns flera orsaker till det, läs mer om Zero Trust i vår blogg

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Lämna ditt meddelande så återkommer vi!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.