Identity & Security

Skydda er verksamhet mot cyberattacker och hot. Vi hjälper er säkra er IT-miljö!

Identity & Security

Säker identitetshantering är avgörande för ditt företags säkerhet

I en tid där allt fler arbetar på distans och användningen av molntjänster ökar är det extra viktigt att ha en säker och stark identitetshantering. Vi hjälper er att säkerställa att rätt person har rätt behörighet för att utföra rätt arbete. Vi arbetar med verktyg som Active Directory, Azure Active Directory, MFA/Conditional Access, Microsoft Information Protection, Azure AD Connect och Microsoft Defender för att stärka era säkerhetsåtgärder och skydda er verksamhet.

Skapa en stark grund för IT-säkerhet

Säkerhet och Identitet handlar om att hantera och skydda identiteter, data och IT-system för att förebygga obehörig åtkomst, dataintrång och andra säkerhetshot. Det innefattar att säkerställa att endast rätt personer har åtkomst till företagets resurser och att säkerhetsåtgärder som flerfaktorsautentisering och behörighetskontroll används för att skydda företagets information. Säkerhet och Identitet är en kritisk aspekt av IT-säkerhet och är avgörande för att skydda en organisation mot cyberattacker och andra hot. Vi kan hjälpa dig med det du behöver!

01

Behovsanalys

Vi hjälper er att se över ert nuvarande identitets & säkerhetsläge. Identifierar processer, lösningar, program som används, samt eventuella svagheter och brister som behöver åtgärdas.

02

Strategi

Vi tar tillsammans med er fram en strategi och den bästa vägen framåt. 

03

Konfiguration

Vi hjälper er utveckla en säkerhetspolicy och konfigurera verktygen som krävs för att uppfylla era specifika krav och behov. 

04

Implementation

Vi implementerar de nödvändiga åtgärderna. Detta skulle innefatta att genomföra eventuella konfigurationsändringar, uppdateringar, utbildning av användare och kontinuerlig övervakning av systemet för att säkerställa att det fungerar som det ska.

Identity & Security

Säkra din IT-miljö med våra experter

En noggran genomgång av er
identitetshantering utförs för att upptäcka
eventuella brister eller områden för
förbättring. Detta inkluderar optimering av
Active Directory (AD), utvärdering av
användares behörigheter och
tillhandahållande av en rapport med
rekommendationer

Vi hanterar processen för att implementera
flerfaktorsautentisering (MFA) i er
organisation. MFA kräver att användare
verifierar sin identitet genom två eller fler
autentiseringsmetoder, vilket stärker
säkerheten och minskar risken för obehörig
åtkomst.

Vi hjälper er att designa och utvärdera en
Privileged Identity Management (PIM)-
lösning. PIM ger användare möjlighet att
vara administratörer när det behövs och
begränsar administrativa privilegier till
specifika situationer, vilket minskar risken
för attacker och obehörig användning

Anpassade regler för åtkomst till era
resurser skapas baserat på faktorer som
plats eller enhet. Genom att utnyttja
(Conditional Access kan ni stärka
säkerheten genom att kräva
användarverifiering innan åtkomst till
specifika resurser beviljas.

Microsoft 365 Defender är en omfattande
säkerhetsplattform som skyddar er IT-miljö
mot olika hot och attacker. Vi erbjuder
lösningar och implementering

Vi hjälper er att implementera och hantera
Bitlocker, en krypteringslösning som
säkerställer skyddet av era enheter och
data. Detta kan utföras antingen via
Microsoft Intune eller Configuration
Manager.

Vi hjälper er att implementera Azure
Information Protection (AIP), vilket gör det
möjligt att klassificera och skydda era
dokument baserat på deras känslighetsnivå.
Det ger er kontroll över era data och
möjlighet att säkerställa att endast
auktoriserade användare kan få åtkomst till
dem

Genom att använda Microsoft Secure Score
utvärderar vi er säkerhetsstatus och ger er
insikter om hur ni kan förbättra
säkerhetsnivån för er identitetshantering. Vi
vägleder er genom att implementera
rekommenderade åtgärder för att stärka er
säkerhetsposition.

Kontakta oss

Lämna dina uppgifter så kontaktar en av våra experter dig!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vi ser ett ökat behov av säkerhetstänk och Zero Trust hos våra kunder och i omvärlden. Det finns flera orsaker till det, läs mer om Zero Trust i vår blogg