Cloud Transformation gav vår kund möjligheten att skala sin verksamhet

Med hjälp av Failover och Hyper-V hjälpte vi vår kund flytta sina befintliga applikationer och tjänster till Azure. Flytten till molnet gav förbättrad säkerhet och möjligheter till skalbarhet.

Ett företag som vuxit ur sina IT-lösningar

Vår kund, ett globalt växande företag inom distribution av kemikalier som hanterar stora mängder data, stod inför utmaningen att hantera sin data på ett säkert och effektivt sätt. 

Deras nuvarande infrastruktur var inte längre skalbar och kunden såg behovet av att migrera sin data till molnet för att kunna ha större flexibilitet och kapacitet att skala efter behov.

De kom till oss på Agdiwo med önskan att med hjälp av Failover och Hyper-V flytta sina befintliga applikationer och tjänster till Azure. De ville också ha en operativsystem- och nätverkskonfiguration så nära deras nuvarande on-premise konfiguration som möjligt på molnet. 

Agdiwo AB
Azure migrering

Uppgradering av servermiljö och migrering av servrar

Vi påbörjade en omfattande uppgradering av deras servermiljö och började med att uppgradera operativsystemet på 10 av deras servrar till Windows Server 2016/2019, så långt det var möjligt. Sedan flyttade vi 29 av deras servrar till Azure, för att ge dem en mer flexibel och skalbar infrastruktur. (Se bild för hur flödesschema för migrering kan se ut hos oss på Agdiwo)

Vi undersökte också möjligheten att samla ihop flera serverroller på en och samma server, samt att uppgradera operativsystemet på ytterligare 5 servrar.

Ett viktigt mål var att flytta deras SQL-databaser till en Always On availability group för SQL Server i Azure. Vi utförde detta genom att koppla från databaserna från de gamla serverna och ansluta dem till den nya servern.

Stabilitet och kommunikation

För att säkerställa en stabil och redundant domänstruktur installerade vi också två nya DC-servrar på Azure och flyttade AD FSMO-roller till den nya servern. Sedan avvecklade vi de gamla domänkontrollerna på kundens datacenter. Kunden hade också behov av att flytta sin Skype-miljö till molnet. För att förbättra deras kommunikation installerade vi två nya Front-End Skype for Business på Azure och en ny Edge Skype for Business Server 2015 på Azure. Vi migrerade alla användare till den nya Skype for Business-poolen och avvecklade den gamla Skype for Business-servern. Genom hela processen dokumenterade vi alla steg, för att säkerställa att kunden hade en tydlig överblick över alla förändringar och konfigurationer 

Redo att möta växande behov!

Det var ett omfattande och utvecklande uppdrag som vi i team på Agdiwo och gott samarbete med kunden löste tillsammans.

Vår kund står nu med en molntjänst med bättre prestanda och flexibilitet, samt en operativsystem- och nätverkskonfiguration som är så nära deras nuvarande on-prem konfiguration som möjligt. 

De kan möta deras växande behov och fokusera på sina affärsverksamheter snarare än att hantera tekniska utmaningar. De gick ur projektet med ökad säkerhet, möjligheter för skalbarhet samt lägre kostnader för hårdvara och underhåll.


Ta första steget mot en mer flexibel & kostnadseffektiv IT-miljö