AI i fokus på Microsoft Ignite 2023

microsoft AI

Share This Post

Microsoft Ignite 2023

Microsoft Ignite 2023 var en fantastisk uppvisning av de senaste framstegen inom artificiell intelligens (AI), med fokus på innovativa lösningar och framtida teknologier. Temat ”AI” genomsyrade hela evenemanget, från produktlanseringar till visionära diskussioner.

  • Microsoft Copilot för Microsoft 365 – Tillgänglig för Alla

Ett av de mest anmärkningsvärda tillkännagivandena var lanseringen av Microsoft Copilot för Microsoft 365, som nu är tillgänglig för företag. Detta verktyg markerar en ny era i arbetsplatsens produktivitet och samarbete, där AI-assistenter blir allt mer integrerade i våra dagliga arbetsflöden.

  • Skapa Dina Egna AI-assistenter med Copilot Studio

Copilot Studio är en revolutionerande innovation där företag kan skapa sina egna anpassade AI-assistenter. Denna flexibilitet gör det möjligt för organisationer att utnyttja AI för specifika behov och arbetsflöden. Med integrationer som anslutningar, tillägg och GPT-modeller erbjuder Copilot Studio oändliga möjligheter för IT-team att anpassa och effektivisera sina processer.

  • Teams: Omvandlar Möten och Anteckningar

Från nästa år kommer Microsoft Teams att ta ett stort steg framåt med möjligheten att transkribera möten live, sammanfatta dem och organisera dessa anteckningar på en digital whiteboard. Denna funktion blir ännu kraftfullare med interaktiva dokument, vilket möjliggör för mötesdeltagarna att utforska och begära mer detaljerad information om specifika punkter även efter mötets slut.

  • Fokus på Säkerhet och Anpassning

För att hantera säkerhetsproblem erbjuder Microsoft möjligheten att inaktivera funktionen för skrivna mötesanteckningar som standard eller för enskilda möten, vilket ger organisationer större kontroll och anpassningsalternativ.

  • 3D Virtuella Mötesmiljöer med Generativ AI

En annan banbrytande utveckling är användningen av generativ AI för att skapa och redigera virtuella möten i interaktiva 3D-miljöer. Detta öppnar upp en ny dimension av mötesupplevelser och samarbeten.

  • Öppnar Upp för Integrationer med Tredjepart

Genom att öppna Copilot för tillägg och anslutningar från tredjepartsleverantörer, inklusive populära verktyg som Jira, Trello och Confluence, utvidgar Microsoft sitt ekosystem och möjliggör för användare att integrera en mängd externa datakällor.

  • Framsteg inom AI-hårdvara: Azure Maia och Cobalt

Microsoft har också utvecklat två AI-specifika chips, Azure Maia 100 AI Accelerator och Azure Cobalt 100 CPU, utformade för att möta de växande kraven inom datacenter. Maia 100 fokuserar på träning och körning av AI-modeller, medan Cobalt 100 hanterar allmänna arbetsbelastningar.

  • Nästa Steg: Implementering och Partnerskap

Dessa chips kommer att börja distribueras till Azure-datacenter från nästa år, med fokus på att driva Microsofts AI-tjänster såsom Copilot och Azure OpenAI Service. Detta steg understryker Microsofts engagemang i AI-utveckling, ytterligare stärkt genom partnerskap med ledande aktörer som OpenAI och NVIDIA.

Slutsats

Microsoft Ignite 2023 har inte bara visat upp spetsteknologi utan också pekat ut riktningen för hur AI kommer att forma vår framtid. Med dessa innovationer i spetsen står vi inför en spännande tid där potentialen hos AI är gränslös.


Behöver du IT-stöttning? Vi finns här för dig!

More To Explore

NIS2
Säkerhet

Kan din organisation hantera en cyberattack?

NIS2-direktivet Cybersäkerhet är ett ständigt aktuellt ämne och med god anledning. Varje dag hör vi om nya säkerhetsbrott och cyberattacker som hotar tekniska system, data

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us