IT-övervakning: Hur SCOM och Azure Monitor Förbättrar IT-driften

Share This Post

Vikten av IT-övervakning

Övervakning inom IT är mer än bara en rutinmässig kontroll; det är en strategisk nödvändighet som upprätthåller systemets hälsa, förebygger problem och säkerställer att drift sammanfaller med affärsmål. Microsofts SCOM och Azure Monitor utmärker sig som kraftfulla verktyg inom detta område och erbjuder en kombination av effektivitet, skalbarhet och proaktiv hantering. Men vad erbjuder dessa verktyg dig när det gäller ROI, kostnadseffektivitet och affärsanpassning?

Övervakning inom IT spänner över ett brett spektrum, från servrar och nätverk till hela system. Det omfattar:

Tillgänglighet och prestanda: Att säkerställa att allt från servrar till nätverk fungerar smidigt.

Proaktiv skalbarhet: Övervaka system och lagring för att skala resurser innan de når kapacitet.

Säkerhet: Hålla ett vakande öga på säkerheten för att agera innan en potentiell incident inträffar.

Kostnadsoptimering: Justera resurser som CPU-användning baserat på efterfrågan för att balansera prestanda och utgifter.

Affärsprestanda: Övervaka svarstider för att bibehålla kundintresse och uppfylla användarförväntningar.

Övervakningsverktyg: En närmare titt på SCOM och Azure Monitor

SCOM: System Center Operations Manager

SCOM är i grund och botten platsen där hjärtat av ditt systems övervakning slår. Det använder hanteringspaket för att diktera hur system, servrar och applikationer ska övervakas. Dessa paket är anpassningsbara, vilket möjliggör skräddarsydd övervakning. Här är varför SCOM är ett oumbärligt verktyg för IT-professionella:

 • Hjärtat av Övervakning

Med SCOM samlar du alla vitala delar av din IT-miljö. Hanteringspaketen inom SCOM är kärnan i denna process. De är som ritningar som definierar hur man övervakar system, servrar och applikationer, inklusive viktiga tjänster som behöver kontinuerlig övervakning. Kärnfunktionaliteten i SCOM ligger i dess robusta övervakningsförmåga.

 • Flexibel och Anpassningsbar Övervakning

Den verkliga styrkan hos SCOM kommer från dess flexibilitet. Hanteringspaketen är anpassningsbara, vilket gör att du kan skräddarsy övervakningen specifikt för ditt företags behov. Oavsett om det handlar om ett kritiskt finansiellt system eller en mindre avgörande tjänst, kan SCOM skilja och kategorisera baserat på vikt

 • Automatiserade Åtgärder

I SCOMs värld klassificeras system utifrån deras operativa kritikalitet. Medan vissa tjänster kan hantera driftstopp utan större påverkan, kräver andra, som dina finans- och HR-system, omedelbara åtgärder om problem uppstår. SCOM möjliggör automatisering av respons för att upprätthålla tillgänglighet och optimal prestanda.

Azure Monitor
 • Prestandaövervakning

SCOM utmärker sig inom prestandaövervakning, genom att hålla ett öga på svarstider i databaser och säkerställa att systemen fungerar som förväntat. Avvikelser utlöser larm, vilket uppmanar ditt IT-team att vidta snabba åtgärder

 • Logginsamling och Analys

Larm inom SCOM-miljön är vanligtvis aktiva i sju dagar innan de arkiveras i ett datalager. Denna historiska data är avgörande för att analysera trender, såsom systemkrascher under ett år, vilket ger konkreta bevis på att prestandastandarder och SLA-nivåer uppfylls.

 • Rapporter och Instrumentpaneler

SCOM erbjuder omfattande rapporterings- och instrumentpanelfunktioner direkt från start, som kan anpassas för att passa alla organisationers krav. De flesta dagliga användare finner standardinställningarna tillräckliga, vilket eliminerar behovet av ytterligare konfiguration.

 • Cloud-Integrationer

SCOM är inte bara för övervakning på plats; det integreras sömlöst med molnet. Du kan köra SCOM parallellt med Azure Monitor, synkronisera data för att kombinera övervakningsinsatser och utföra tväranalyser. Till exempel kan det hjälpa dig att förstå hur Microsoft Teams eller M365-tjänster presterar baserat på ditt datacenters hälsa och internetanslutning.

 • Övervakning av Nätverk

Traditionellt kan nätverksövervakning hanteras av olika avdelningar, men SCOM erbjuder en möjlighet till omfattande översyn. Om en switch går ner, kan SCOM varna dig, vilket gör att ditt team kan vara proaktivt snarare än reaktivt.

SCOM, med sin förmåga att övervaka både lokala och molnbaserade miljöer, blir en kraftfull allierad i hanteringen av IT-infrastruktur, och säkerställer att alla delar av ditt nätverk fungerar optimalt

Azure Monitor: Nyckelfunktioner

Azure Monitor är en omfattande lösning för övervakning och hantering i Azure-miljön.

Här är en titt på dess huvudfunktioner:

Insamling av Telemetri

 • Omfattande Datainsamling: Azure Monitor samlar in telemetri från en mängd olika källor, inklusive applikationer, infrastruktur och nätverk. Detta omfattar metriska data, loggar och spår.
 • Integration med Azure-tjänster: Verktyget är integrerat med andra Azure-tjänster, vilket möjliggör automatisk datainsamling för resurser såsom virtuella maskiner, Azure SQL-databaser och Azure Kubernetes Service (AKS).

Visualisering och Analys

 • Anpassningsbara Instrumentpaneler: Användare kan skapa anpassade instrumentpaneler i Azure Portal för att visualisera data och få en översikt över sin miljö.
 • Avancerad Dataanalys: Azure Monitor använder verktyg som Azure Log Analytics för att erbjuda djupgående analys av insamlad data, vilket möjliggör identifiering av trender och mönster.
 • Integration med Visualiseringsverktyg: Det stödjer även integration med externa visualiseringsverktyg som Power BI för att skapa mer komplexa och skräddarsydda rapporter.

Diagnostik och Felsökning

 • Detaljerad Diagnostik: Azure Monitor tillhandahåller detaljerad diagnostisk information som kan användas för att snabbt identifiera och åtgärda problem.
 • Larm och Meddelanden: Användare kan konfigurera larm baserat på specifika mätvärden eller logghändelser för att snabbt informeras om potentiella problem.
 • Applikationsövervakning: Med Application Insights, en komponent i Azure Monitor, kan utvecklare övervaka hälsa och prestanda för applikationer, vilket underlättar felsökning och optimering.

Security Monitoring

 • Integration med Azure Security Center: Azure Monitor arbetar hand i hand med Azure Security Center för att ge insikter i säkerhetsstatusen för dina Azure-resurser.
 • Identifiering av Säkerhetshot: Det kan identifiera potentiella säkerhetshot och sårbarheter, vilket hjälper till att förebygga dataintrång och andra säkerhetsincidenter.

Automatiserade Svar

 • Automatisering och Skalbarhet: Azure Monitor kan integreras med Azure Automation och andra verktyg för att automatisera svar på incidenter och skalbarhet av resurser.
 • Anpassade Åtgärdsregler: Det möjliggör skapandet av anpassade åtgärdsregler som kan utlösa automatiserade processer baserat på definierade händelser och villkor.

För Hybridmiljöer

För hybridmiljöer möjliggör förmågan att synkronisera och analysera data över lokala och molnsystem som M365 genom SCOM och Azure en helhetsbild av ditt IT-ekosystem.

Implementering och Översyn av Din Övervakningsstrategi

Kom ihåg att den enda konstanten inom teknik är förändring. Kontinuerlig översyn och anpassning av din övervakning är nödvändig för att hänga med i utvecklande system.

 • Sätt Tydliga Affärsmål: Börja med tydliga mål och prestandaindikatorer.
 • Anpassad Konfiguration: Skräddarsy övervakningsinställningarna för optimal översikt.
 • Regelbunden Revidering: Håll dig uppdaterad med förändringar för att bibehålla systemintegritet.

ROI, Effektivitet och Strategisk Inriktning


ROI and Kostnadseffektivitet:

Som IT-ledare är ditt mål att maximera värde samtidigt som du minimerar kostnader. SCOM och Azure Monitor förbättrar avkastningen på investeringen genom att minska driftskostnaderna och optimera resursanvändningen – avgörande för att bibehålla budgetkontroll samtidigt som du levererar IT-tjänster av högsta klass.

Minska Komplexitet:

Att navigera i komplexa IT-infrastrukturer är ingen liten bedrift. Dessa verktyg förenklar den mångfacetterade naturen hos IT-systemen, genom att erbjuda en enhetlig vy som skär igenom bruset, vilket låter dig och ditt team fokusera på strategiska initiativ.

Förbättra Säkerhet

I dagens digitala landskap är säkerheten av största vikt. Proaktiv övervakning som tillhandahålls av SCOM och Azure Monitor hjälper till att identifiera och mildra potentiella hot innan de eskalerar, vilket skyddar din organisations data och rykte.

Affärsanpassning

Anpassning av SCOM och Azure Monitor för att stämma överens med affärsprocesser säkerställer att IT-operationer direkt stödjer affärsmål, från att förbättra kundupplevelser till att underlätta initiativ för digital transformation.

Beslutsstöd:

Datastyrda beslut är grunden för strategisk IT-hantering. Insikterna från dessa övervakningsverktyg informerar dina beslut, och säkerställer att de är grundade i konkret, handlingsbar information.


Behöver du hjälp? Vi är här för att hjälpa till!

För IT-beslutsfattare är investeringen i robust övervakning mer än bara en teknisk nödvändighet; det är en avgörande faktor för intern stabilitet och förtroende.

Är du redo att ta din IT-övervakning till nästa nivå? Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att maximera din investering i IT-övervakning och bidra till din affärsframgång!

More To Explore

Intune vs Configuration Manager

Intune vs Configuration Manager (SCCM)

Vilken enhetshantering passar dig? Digital transformation och mobilitet formar hur vi arbetar just nu och IT-chefer står inför avgörande beslut gällande hantering av företagets enheter.

Säkerhet

NIS2: EU:s förnyade satsning på cybersäkerhet

EU:s senaste steg för att skydda vår digitala infrastruktur och stärka cybersäkerheten över hela unionen har manifesterats genom NIS2-direktivet. Men vad innebär detta nya direktiv

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us