Effektiv återställning av Exchange Server för Helsingborg Stad

Om Helsingborg Stad

Helsingborgs stad, belägen i Skåne län, är en av Sveriges snabbast växande städer. Staden är känd för sin innovation och hållbarhetssträvanden, samt för att vara en ledande kommun i digital transformation. Helsingborg engagerar aktivt sina medborgare och företag för att skapa en smart och inkluderande framtid.

För mer information, besök deras officiella webbplats: Helsingborgs stad

Fotograf: David Lundin

Hyper-V krasch lamslog mailsystemet

Plötsligt drabbades Helsingborg stad av ett allvarligt systemavbrott när diskarna i deras Hyper-V-miljö oväntat kraschade. Detta gjorde Exchange-farmens diskar, som är avgörande för mailsystemets drift, otillgängliga. Som resultat kunde ingen inom stadens verksamhet varken skicka eller ta emot e-post, vilket är en kritisk del av deras dagliga arbete.

Helsingborg stad kontaktade oss och vi satte igång arbetet så snart samtalet var avslutat. Vårt första steg var att migrera de mest kritiska mailboxarna till Exchange Online för att snabbt återupprätta e-postflödet. Samtidigt säkerställde vi att viktiga system och användare fick den nödvändiga åtkomsten för att kunna fortsätta sina väsentliga uppgifter.

Dygnet-runt åtgärder för återställning

I nära samarbete med Helsingborg stads IT-team påbörjade vi en strategisk och intensiv återuppbyggnadsprocess. Tillsammans analyserade vi noggrant situationen för att förstå vad som behövde åtgärdas.

Återuppbyggnad av IT-infrastruktur

Med ett detaljerat och metodiskt tillvägagångssätt började vi återuppbygga Exchange-farmen från grunden. Detta inkluderade implementering av nya servrar och en noggrant utvald backup för en heltäckande återställning. Varje steg i processen var kritiskt för att säkerställa att systemet kunde återgå till full funktionalitet.

Agdiwo visade snabb respons, stort ansvar och delaktighet. De var väldigt flexibla och starkt bidragande till att incidenttiden hölls nere.
Tobias Persson
Teamchef IT-plattformar, Helsingborg stad

Åtgärder för att säkerställa dataintegritet och systemfunktionalitet

För att säkerställa dataintegritet och systemets funktionalitet vidtog vi flera viktiga åtgärder. Vi utförde en grundlig återläsning och reparation av databaserna från de kraschade diskarna för att bevara dataintegriteten och rätta till eventuella fel. Dessa reparerade databaser monterades sedan i den nya miljön och övervakades kontinuerligt för att säkerställa stabil drift.

Vi återställde och optimerade hybridkonfigurationen för att garantera ett effektivt mailflöde mellan Exchange Server och Microsoft 365. Genom att använda avancerade PowerShell-skript och pålitliga tredjepartsverktyg exporterade vi mailboxar från de skadade databaserna till PST-filer.

Med hjälp av eDiscovery-teknik extraherade vi e-post från Exchange Online och importerade dem tillbaka till de återställda mailboxarna. Detta säkerställde att ingen viktig kommunikation gick förlorad under återställningsprocessen.

Vi märkte en snabb återläsning och minimering av förlorad data, samt förbättrad lastbalansering.
Tobias Persson
Teamchef IT-plattformar, Helsingborg stad

Resultat av samarbetet

Efter att ha framgångsrikt återställt systemen, riktade vi fokus mot att säkerställa framtida stabilitet och effektivitet. Vi planerade en strategisk återuppbyggnad av en av Exchange-noderna som låg på fel storage. Vi förberedde även för migrering av aktiva databaser till en annan nod före nedstängningen av den nuvarande noden.

Dessutom inledde vi planeringen för en omfattande uppgradering från Exchange 2016 till Exchange 2019, inklusive installation av nya servrar och databaser för att skapa en robust och modern infrastruktur.

 

Vi skulle absolut rekommendera Agdiwo till andra organisationer. De är snabba, tydliga, tillmötesgående och ger en balans mellan best practices och våra egna flexibla behov.
Tobias Persson
TEAMCHEF IT-PLATTFORMAR, HELSINGBORG STAD

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Lämna ditt meddelande så återkommer vi!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kontakt

Vi ser fram emot att höra från dig!

Söker du expertkompetens inom ett specifikt område? Våra erfarna IT-konsulter kan hjälpa din verksamhet att skapa långsiktiga och värdefulla lösningar.

Fyll i formuläret med dina uppgifter så återkommer vi till dig snarast möjligt! 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev kommer en gång i månaden med branschnytt och kunskapsdelning i fokus!

Intune