Omfattande e-postsäkerhet med
kontinuerligt skydd!

För en månadsavgift säkrar vi era domäner och e-postflöden mot moderna cyberhot som phishing och spoofing. Med vårt abonnemang på DKIM, DMARC och SPF, bistår vi er kontinuerligt – från bedömning av nuläget till genomförande och upprätthållande av lösningen.

DKIM, DMARC & SPF

Inkluderat i abonnemanget:
 
  • DKIM (DomainKeys Identified Mail): Löpande övervakning och förvaltning av digitala signaturer för att säkerställa att e-postmeddelanden förblir autentiska och oförändrade från sändning till mottagning.
  • DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance): Kontinuerlig anpassning av er DMARC-policy för att ge en robust autentiseringsmekanism, komplett med detaljerad rapportering och reaktioner på oautentiserade e-postmeddelanden.
  • SPF (Sender Policy Framework): Regelbunden granskning och uppdatering av er SPF-post för att verifiera att all utgående e-post kommer från godkända källor, skyddande mot e-postspoofing.

Skyddar er mot:

  • Phishing : Utan DMARC och DKIM kan angripare lättare genomföra phishing-kampanjer där de förfalskar avsändaradressen för att se ut som om e-postmeddelanden kommer från en legitim domän. Detta kan lura mottagare att avslöja känslig information, som lösenord eller kreditkortsuppgifter.
  • E-postspoofing: E-postspoofing är när en angripare skickar e-post från en förfalskad e-postadress i syfte att lura mottagaren. Utan DKIM är det svårt för mottagande e-postservrar att verifiera om e-postmeddelandet verkligen kommer från den angivna avsändaren, vilket ökar risken för framgångsrika spoofing-attacker.
  • MITM-attacker: Även om DKIM och DMARC inte direkt skyddar mot MITM-attacker, där en angripare kan avlyssna eller manipulera data som skickas mellan två parter, kan de hjälpa till att säkerställa att manipulerade meddelanden inte accepteras som legitima. Genom att verifiera att ett meddelande verkligen kommer från den angivna källan och inte har ändrats, kan mottagare vara mer säkra på meddelandets integritet

Varför är detta kritiskt för din organisation?

Ökar e-postsäkerheten

Genom att implementera dessa tekniker kan ni förhindra e-postspoofing, förfalskning av avsändaridentitet och andra former av e-postbedrägerier. 

Skyddar ditt varumärkes integritet

Genom att säkerställa att utgående e-postmeddelanden är autentiserade och legitima kan ni skydda ert varumärke från att missbrukas i skadliga e-postkampanjer. 

Förbättrar e-postleveransen

Om ni implementerar dessa tekniker förbättrat ni era chanser att undvika att hamna i mottagares skräppostmappar och ökar er e-postleveranshastighet och trovärdighet. 

Säkerställer compliance

Många branschregler och standarder, som GDPR och HIPAA, kräver att organisationer vidtar åtgärder för att säkerställa integriteten och säkerheten för de personuppgifter som behandlas, inklusive genomförandet av e-postautentiseringstekniker som DKIM, DMARC och SPF. 

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Lämna ditt meddelande så återkommer vi!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Configuration Manager to Intune?

Can’t decide if going to Intune from Configuration Manager is the right decision? Receive our free decision cheat sheet!

Gå från Configuration Manager till Intune?

Svårt att bestämma om en övergång från Configuration Manager till Intune är det rätta beslutet? Ta del av vår jämförelselista gratis!