Optimera administratörskonton och licensiering för datasäkerhet och kostnadseffektivitet

Share This Post

Att balansera administratörskonton och licensiering


IT-chefer runt om i världen möter dagligen utmaningar med att effektivisera sin infrastruktur och samtidigt upprätthålla hög säkerhet. Ett av de områden där dessa två behov ofta kolliderar är hanteringen av administratörskonton och licensiering. I den här blogposten kommer vi att ta en närmare titt på detta problem och erbjuda en lösning som kan vara en vinnande kombination.

Vad händer när effektivitet och säkerhet kolliderar?

I en perfekt värld skulle IT-chefer kunna optimera infrastrukturen utan att äventyra säkerheten. Men verkligheten är komplex och ofta kompromissar vi på ena sidan för att möta behoven på den andra. Administratörskonton, nödvändiga för effektiv hantering av system och applikationer, innebär en potentiell sårbarhetspunkt om de inte hanteras med noggrannhet. Å andra sidan kan överdriven licensiering av dessa konton leda till onödiga kostnader som ingen organisation vill bära.

Genom att skapa en strukturerad och balanserad strategi för hantering av administratörskonton och licensiering kan vi minimera risker, spara resurser och frigöra tid och energi för andra viktiga IT-initiativ.

Låt oss nu gå djupare in i fördelarna med denna strategi och de konkreta stegen för att implementera den.

Stärk din IT-säkerhet och kostnadseffektivitet genom rätt administratörskontohantering och licensiering

Att implementera en strukturerad och väl genomtänkt hantering av administratörskonton och licensiering kan vara en spelväxlare för organisationer av alla storlekar och inom olika branscher. Det är en investering som ger en mängd fördelar och positiva resultat på flera nivåer.

Minska sårbarheten

Minska sårbarheten genom att strypa rättigheter på administratörskonton är en av de mest kritiska aspekterna av datasäkerhet.

 • Minimera attackytan: Administratörskonton med onödigt höga rättigheter öppnar fler möjligheter för potentiella angripare att orsaka skada. Genom att begränsa dessa rättigheter minskar du attackytan avsevärt.
 • Förhindra Insiderhot: Ibland kan insiderhot vara lika farliga som externa hot. Genom att strippa överflödiga befogenheter minskar du risken för att interna aktörer missbrukar sina roller.
 • Principen om minsta privilegium: Att tillämpa principen om minsta privilegium innebär att administratörer bara ges de rättigheter som är absolut nödvändiga för att utföra sina arbetsuppgifter. Detta hjälper till att förhindra onödiga risker.
 • Övervakning och spårbarhet: Genom att ha en tydlig struktur för administratörskonton blir det enklare att övervaka och spåra aktiviteter. Om något ovanligt inträffar kan det snabbt upptäckas och åtgärdas.

Optimera licensiering

Optimera licensiering är avgörande för kostnadsbesparingar och resursallokering. Här är hur du kan göra det mer djupgående:

 • Licensanalys: En noggrann analys av administratörskonton kan avslöja om vissa användare använder licenser som är dyrare än vad de behöver. Detta kan inkludera Office 365-licenser eller andra programvaror
 • Rätt licens för rätt användare: Genom att förstå användarnas specifika behov kan du tilldela rätt licenser till rätt användare. Till exempel behöver inte alla användare av Office 365 ha samma nivå av licens. Detta kan minska onödiga kostnader.
 • Licensoptimering: Implementera en licensoptimeringsstrategi där du kontinuerligt övervakar och anpassar licenser efter ändrade användningsmönster. Detta hjälper till att säkerställa att du inte betalar med än vad du behöver.

Gruppbaserad Licensiering:

Att använda behörighetsgrupper för licenshantering kan göra hela processen mer smidig och effektiv:

 • Segmentering: Genom att skapa tydligt definierade behörighetsgrupper kan du segmentera dina användare efter deras arbetsroller och behov. Detta förenklar licenshanteringen.
 • Skalbarhet: Behörighetsgrupper gör det enklare att hantera licensändringar när nya användare ansluter sig eller befintliga användare ändrar sina roller. Du kan enkelt tilldela eller ta bort licenser baserat på deras behörighetsgrupptillhörighet.
 • Rapportering och överblick: Genom att använda behörighetsgrupper kan du enkelt generera rapporter och få en översikt över hur licenser används inom olika avdelningar eller grupper inom organisationen.
 • Förenklad administration: Administrationsarbetet minskas betydligt när du hanterar licenser för grupper istället för individuella användare. Detta gör hela processen mer effektiv och minskar risken för misstag.

Läs mer om hur du går tillväga via dessa länkar 👇

What is group-based licensing – Microsoft Entra | Microsoft Learn ,

Assign licenses to a group – Microsoft Entra | Microsoft Learn

Administratörskonton

Implementera struktur på administratörskonton

 1. Export och genomgång av alla administratörskonton: Starta med en inventering och analys av befintliga konton.
 2. Bygga upp en gruppstruktur: Skapa en tydlig och hierarkisk struktur för att organisera administratörskonton.
 3. Workshop: Samarbeta och ta in olika inputs för att identifiera era unika behov och krav.
 4. Styra om licensieringsmodellen: Implementera en mer effektiv licensieringsmodell baserad på tidigare analyser och behörighetsgrupper.

Att skapa struktur på administratörskonton är avgörande för att förbättra både datasäkerhet och kostnadseffektivitet. Genom att följa de beskrivna åtgärderna kan du ta steg mot en mer optimerad och säker IT-miljö. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha ytterligare rådgivning eller hjälp med detta kritiska område.

Hör av er till oss

Boka möte!

More To Explore

NIS2
Säkerhet

Kan din organisation hantera en cyberattack?

NIS2-direktivet Cybersäkerhet är ett ständigt aktuellt ämne och med god anledning. Varje dag hör vi om nya säkerhetsbrott och cyberattacker som hotar tekniska system, data

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us