Hur du använder dig av Images för att skapa nya VMs i Azure

Azure

Share This Post

I denna blogpost kommer vi gå igenom virtuella maskinbilder (images) i Azure och hur de kan användas för att effektivisera och automatisera hanteringen av dina virtuella maskiner (VMs). Vi kommer att titta på vad en Image är och varför den är viktig, samt hur du skapar och använder Images i Azure. Dessutom kommer vi att ta en titt på hur du kan göra detta med VMs som har skapats på andra hypervisors som Hyper-V eller VMware.

Vad är en image?

En bild/image i molnbaserad teknik och virtualisering är i grunden en ”template” eller en ”blueprint” för en virtuell maskin (VM). Den fungerar som en färdig konfiguration eller mall som innehåller allt som behövs för att skapa en kopia av en VM som man sedan kan använda. skapa nya virtuella maskiner med samma konfigurationer.

En bild innehåller bl.a operativsystemet, alla installerade program, inställningar och konfigurationer.

Varför använda sig av images för VMs​

Användningen av Images gör det möjligt att enkelt och effektivt skala upp din infrastruktur genom att snabbt skapa nya VM-instanser med samma konfiguration som tidigare konfigurerade VM:s, vilket sparar tid och säkerställer enhetlighet i din miljö. Det är en viktig funktion för att automatisera och effektivisera hanteringen av virtuella maskiner i molnet och virtualiserade miljöer.

Prerequesities​ – Vad behöver du?

Här är de viktigaste förberedelserna för att skapa en Azure-VM-image:

 1. Azure – prenumeration: Först och främst måste du ha en aktiv Azure-prenumeration. Detta ger dig åtkomst till Azure-portalen och alla de nödvändiga resurserna för att skapa och hantera VM-images.
 2. Storage Account: Du behöver en Azure Storage Account. Detta kommer att vara platsen där dina VM-images kommer att lagras. Det är viktigt att ha tillräcklig lagringskapacitet och rätt konfiguration för ditt användningsändamål.
 3. VM att använda som mall: Du måste ha en virtuell maskin (VM) som du vill använda som mall för din image. Denna VM bör ha operativsystemet och alla önskade programvaror installerade och konfigurerade enligt dina krav. Det är viktigt att VM:n är i rätt tillstånd innan du skapar en image från den.
 4. Sysprep och Generalize: Som nämnts i ditt tidigare meddelande måste du köra Sysprep på VM:n. Sysprep är ett verktyg som används för att ta bort alla unika identifierare och förbereda VM:n för att vara en mall. När du använder Sysprep, välj ”Enter System Out-of-Box Experience (OOBE)” för System Cleanup Action, markera ”Generalize”-alternativet och välj ”Shutdown” för Shutdown Options. Detta kommer att generalisera VM:n och stänga av den.

När du har dessa förberedelser på plats kan du använda Azure-portalen för att skapa en image från din VM. Du kan sedan använda den skapade bilden för att snabbt distribuera nya VM-instanser med samma konfiguration som din ursprungliga VM. Detta är en kraftfull funktion som gör det möjligt att effektivt hantera och skala upp din infrastruktur i Azure.

Hur går du tillväga i Azure

I Azure är det relativt enkelt att skapa en image från en befintlig virtuell maskin (VM) och göra den redo för användning. Här är stegen du kan följa för att göra det:

 1. Gå till Azure Portal: Logga in på din Azure-prenumeration och gå till Azure Portal (https://portal.azure.com).
 2. Välj din VM: Gå till avsnittet ”Virtual machines” och välj den virtuella maskin (VM) som du vill skapa en image från.
 3. Starta capture-processen: I översiktspanelen för din VM, klicka på ”Capture” i verktygsfältet högst upp. Detta initierar capture-processen.
 4. Fyll i information: Du kommer att bli ombedd att ange viss information om den image du skapar. Detta inkluderar:
  • Image Name: Ange ett lämpligt namn för din image.
  • Resource Group: Välj den resursgrupp där du vill lagra din image.
  • Region: Ange den Azure-region där du vill lagra din image.
  • Tags: Du kan lägga till taggar om det är önskvärt för att organisera och söka efter dina resurser.
  Fyll i dessa uppgifter enligt dina behov.
 5. Starta capture-processen: När du har fyllt i nödvändig information, klicka på ”OK” eller ”Capture” för att starta image capture-processen. Azure kommer nu att börja skapa din image från den virtuella maskinen.
 6. Avsluta capture-processen: Capture-processen tar en stund att slutföra, och du kommer att kunna följa dess status i Azure Portal. När processen är klar, kommer din image att vara redo för användning.
 7. Hantera dina Managed Images: De skapade bilderna kommer att finnas i avsnittet ”Images” i Azure Portal. Här kan du hantera dina hanterade bilder och använda dem för att skapa nya virtuella maskiner med samma konfiguration.

Med dessa steg kan du enkelt skapa och hantera Azure-bilder från befintliga VM-instanser. Dessa bilder kan sedan användas för att snabbt distribuera och skala upp nya VM-instanser med samma konfiguration som original-VM:n, vilket effektiviserar hanteringen av din infrastruktur i Azure.

Hur man gör med Hyper-v eller andra hypervisors

 1. Exportera VM till Virtual Hard Drive (VHD):
  • Hyper-V: Om du använder Hyper-V, exportera din VM till en VHD-fil. För att göra detta, högerklicka på VM:n i Hyper-V Manager och välj ”Export”. Följ guiden för att exportera VM:n till en VHD-fil.
  • VMware: Om du använder VMware, använd VMware Converter eller en annan lämplig metod för att konvertera VM:n till en VHD-fil.
 2. Konvertera från VHDX till VHD (om nödvändigt):
  • Om din VM är i VHDX-format och du behöver konvertera den till VHD-format för att använda den i Azure, kan du använda Hyper-V Manager eller PowerShell. Här är ett PowerShell-exempel:
  Convert-VHD -Path ”C:\path\to\exported.vhdx” -DestinationPath ”C:\path\to\exported.vhd” -VHDType Fixed
 3. Ladda upp VHD-filen till Azure Blob Storage:
  • Logga in på din Azure-prenumeration och gå till Azure Portal.
  • Navigera till ditt Azure Blob Storage-konto och skapa en ny behållare (container) där du vill lagra VHD-filen.
  • Använd verktyg som AzCopy eller Azure Storage Explorer för att ladda upp VHD-filen till den skapade behållaren.
 4. Skapa Managed Image från VHD i Azure:
  • Gå till Azure Portal.
  • Navigera till avsnittet ”Images”.
  • Klicka på ”Add” för att skapa en ny image.
  • Ange den nödvändiga informationen, inklusive namn, region och URL:n till den uppladdade VHD-filen i din Azure Blob Storage.
  • Slutför skapandeprocessen för din Managed Image.

Nu har du framgångsrikt skapat en Managed Image från din VHD-fil som ursprungligen skapades på en annan hypervisor. Denna Azure-bild kan nu användas för att skapa nya virtuella maskiner med samma konfiguration som din ursprungliga VM, oavsett hypervisor du använde tidigare. Detta gör det möjligt att migrera och använda befintliga VMs i Azure-miljön.

Sammanfattning

Genom att använda VM-bilder kan du uppnå högre effektivitet, enhetlighet och säkerhet i din molnbaserade infrastruktur. Oavsett om du skapar VM-bilder i Azure eller migrerar befintliga VMs från andra hypervisors, är fördelarna tydliga. Att ha färdiga bilder till hands gör det möjligt att snabbt och enkelt skala upp din infrastruktur och automatisera hanteringen av virtuella maskiner. Det sparar tid och resurser samtidigt som det säkerställer att din miljö är konsekvent och säker.

Azure

Optimera din IT-strategi med Agdiwo

Behöver du hjälp med att implementera VM-bilder i din Azure-infrastruktur eller har du andra frågor om molnet?

Kontakta oss idag för expertråd och skräddarsydda lösningar som passar ditt behov. Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig att optimera din verksamhets digitala arbetsplats.

More To Explore

NIS2
Säkerhet

Kan din organisation hantera en cyberattack?

NIS2-direktivet Cybersäkerhet är ett ständigt aktuellt ämne och med god anledning. Varje dag hör vi om nya säkerhetsbrott och cyberattacker som hotar tekniska system, data

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us