Säkra Dokument från AgdiwoAgdiwo AB’s säkerhetsarbete

Allt säkerhetsarbete gör vi för våra anställda och dig som kund och bygger på en rad principer och tjänster.

En av de tjänster vi använder är Microsoft Azure Information Protection (AIP). Verktyget hjälper oss att skydda, klassificera och dela information på ett säkert sätt, internt som externt.

Våra syften med detta är:

  • Att den informationen alltid är tillgänglig när vi behöver den. 
  • Att vi kan lita på att informationen och dokumenten är korrekt och inte manipulerad eller förstörd 
  • Att endast behöriga personer får ta del av informationen så att den inte sprids på ett okontrollerat sätt.

Rutin för informationsklassning, märkning och hantering beskriver Agdiwos modell för informationsklassning, rutiner för märkning samt regler för hantering av information i de olika klasserna. Rutinen följer ISO 27001 & GDPR standarder
vilket vi är mycket stolta över och du som både anställd och kund kan känna dig trygg med.


Har du fått ett krypterat e-post eller dokument från oss?

Om du har får ett krypterat e-post från oss kan du komma åt informationen genom att logga in med ett Microsoft- Gmail- eller Yahoo-konto. Saknar du ett sådant konto kan du verifiera det krypterade e-postmeddelandet genom att använda
ett engångslösenord.

Om du har mottagit ett krypterat dokument eller information från oss kan du komma öppna den informationen på samma sätt som du öppnar ett krypterat e-post. Om det är så att du mottagit ett krypterat dokument eller annan information
via annan väg, så som via USB-minne, så krävs programvara från Microsoft AIP vilket du kan läsa mer om
här.