Prioriteringsmall för applikations- och systeminventering

En omfattande mall för att inventera dina applikationer och system, hjälper dig att identifiera och prioritera dina digitala tillgångar. Detta är ett första steg i att stärka din IT-miljös säkerhet och förbereda dig för eventuella hot.