Kan din organisation hantera en cyberattack?

NIS2

Share This Post

NIS2-direktivet

Cybersäkerhet är ett ständigt aktuellt ämne och med god anledning. Varje dag hör vi om nya säkerhetsbrott och cyberattacker som hotar tekniska system, data och organisationers överlevnad. För att stärka skyddet mot dessa hot har EU introducerat NIS2-direktivet, vilket ställer strängare krav på cybersäkerhet för att skydda våra digitala ekosystem. Alla berörda organisationer måste uppfylla dess krav för att effektivt skydda sig mot växande cyberhot.

Styrelse och ledning spelar en avgörande roll i att tillhandahålla nödvändiga resurser för teknik och utbildning för att möta dessa krav.

Här är några av de viktigaste kraven i NIS2-direktivet:

  • Incidentrapportering: Rapportera allvarliga incidenter till nationella myndigheter.
  • Informationssäkerhet: Implementera lämpliga säkerhetsåtgärder för att hantera risker.
  • Riskhantering: Genomför regelbundna riskbedömningar och uppdatera kontinuitetsplane

Praktiska steg för att stärka din cybersäkerhet

Att uppfylla NIS2-kraven innebär mer än att bara implementera tekniska lösningar. Det handlar också om att bygga en kultur av säkerhet och resiliens inom organisationen. Här är några praktiska steg för att komma igång:

  1. Identifiera kritiska tillgångar: Bestäm vilka resurser som är nödvändiga för verksamhetens kontinuitet. En noggrann inventering hjälper till att förstå vilka IT-resurser som finns och hur de bäst kan skyddas.
  2. Utveckla och testa kontinuitetsplaner: Skapa detaljerade planer för hur din organisation ska reagera på olika typer av avbrott eller kriser. Genomför regelbundna tester och övningar för att säkerställa att personalen är väl förberedd.
  3. Bygg en kultur av säkerhet: Cybersäkerhet handlar inte bara om teknik, utan också om att skapa en kultur där alla inom organisationen är medvetna om och engagerade i säkerhetsåtgärder.

Vill du veta mer om hur du kan förbereda din organisation för NIS2 och stärka din cybersäkerhet?


Ladda ner vår kostnadsfria guide om NIS2
!

Du får en kontinuitetsplan, en system & applikations -inventeringsmall samt tips och råd på hur du förbereder dig inför NIS2.

Genom att följa råden i guiden kan din organisation bli bättre rustad för att hantera framtida cyberhot och säkerställa kontinuerlig drift, även under de mest utmanande omständigheterna.

More To Explore

NIS2
Säkerhet

Kan din organisation hantera en cyberattack?

NIS2-direktivet Cybersäkerhet är ett ständigt aktuellt ämne och med god anledning. Varje dag hör vi om nya säkerhetsbrott och cyberattacker som hotar tekniska system, data

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us