Höj säkerheten med Zero Trust

Zero trust

Share This Post

Zero Trust och Identitetshantering

Vi ser ett ökat behov av säkerhetstänk och Zero trust hos våra kunder och i omvärlden. Det finns flera orsaker till det.

  • En av de främsta orsakerna är att cyberbrottslighet och sårbarheter i nätverk och system har ökat i takt med den ökade användningen av teknik och internet. Med allt fler anslutna enheter och molnbaserade tjänster har det blivit lättare för cyberbrottslingar att ta sig in i företagsnätverk och stjäla känslig information.
  • En annan orsak är att företag har blivit mer beroende av distansarbete och användning av mobila enheter, vilket har gjort det svårare att hålla koll på vem som har tillgång till vad. Detta har ökat risken för sårbarheter och dataöverföringar via oskyddade anslutningar.

Säkerhetstänk och Zero trust är strategier som syftar till att minimera sårbarheter och öka säkerheten genom att implementera olika åtgärder och tekniker, såsom stark lösenordspolicy, autentisering och åtkomstkontroll. Genom att införa dessa strategier kan företag minska risken för cyberattacker och skydda sin verksamhet och sina anställdas data.

Vad är Zero Trust?

Det finns många olika definitioner av Zero Trust, och ingen exakt definition som gäller för alla. Gemensamt för alla definitioner är att Zero Trust är en strategi som syftar till att öka säkerheten genom att verifiera och autentisera alla anslutningar och aktiviteter, oavsett var de kommer från. Om man inte har tänkt på det här i sin organisation, hur kommer man igång?

5 steg att komma igång med en Zero Trust-strategi:

  1. Definiera dina verksamhetsmål och identifiera viktigt data och resurser: Först och främst är det viktigt att du har en klar bild av vad du vill åstadkomma med din Zero Trust-strategi och vilka data och resurser som är mest kritiska för din verksamhet. Detta hjälper dig att prioritera åtgärder och resurser för att skydda dessa på bästa sätt.
  2. Identifiera sårbarheter och risker: Gå igenom ditt nätverk och system för att identifiera eventuella sårbarheter och risker. Detta kan inkludera sårbarheter i systemkonfigurationer, bristfällig lösenordshantering och sårbarheter i molnbaserade tjänster.
  3. Implementera multifaktor-autentisering: Multifaktor-autentisering innebär att flera olika säkerhetsfaktorer krävs för att verifiera en användares identitet. Detta kan inkludera lösenord, säkerhetsnycklar och biometriska verifieringar.
  4. Implementera åtkomstkontroll: För att säkerställa att bara autentiserade användare har åtkomst till resurser och system, är det viktigt att implementera en robust åtkomstkontroll. Detta kan inkludera autentisering baserat på roll och rättigheter, samt begränsningar på vad användare kan göra inom systemet.
  5. Övervaka och logga aktivitet: Genom att övervaka och logga aktivitet inom nätverket kan du snabbt upptäcka eventuella oegentligheter och hantera dem innan de kan orsaka skada.

Det är viktigt att utvärdera och uppdatera sin Zero Trust-strategi med jämna mellanrum för att säkerställa att den fungerar effektivt och är aktuell.

Zero Trust

Identitetshantering

Identitetshantering handlar om att hantera och verifiera användares identiteter och bevilja åtkomst till resurser och system baserat på dessa identiteter. Genom att använda multifaktor-autentisering och åtkomstkontroll kan man säkerställa att endast behöriga användare får åtkomst till viktig data och resurser. Därför finns det en stark koppling mellan Zero Trust och identitetshantering eftersom båda syftar till att säkerställa säker åtkomst till resurser och system genom att verifiera och autentisera användares identiteter och begränsa åtkomst baserat på dessa identiteter. Genom att använda både Zero Trust, där identitetshantering är en grundbult, kan organisationer öka säkerheten och minska risken för obehörig åtkomst till viktig data och resurser.

Microsoft modell Zero Trust Model – Modern Security Architecture | Microsoft Security delar upp Zero trust i 6 olika försvarsområden. Identiteter, Endpoints, Apps, Data, Infrastruktur och Nätverk.

Håll dina identiteter säkra

Här är några exempel på identitetshantering som kan hjälpa till att göra data säkrare:

  1. Multifaktor-autentisering: Multifaktor-autentisering innebär att flera olika säkerhetsfaktorer krävs för att verifiera en användares identitet. Detta kan innebära att användaren behöver ange lösenord och använda en säkerhetsnyckel eller verifiera sin identitet med hjälp av biometriska data, som fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.
  2. Åtkomstkontroll: Åtkomstkontroll innebär att begränsa åtkomst till resurser och system till obehöriga användare, baserat på användarnas roller och rättigheter. Detta kan innebära att användare bara får åtkomst till de resurser och funktioner som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter, och att åtkomst begränsas för andra användare
  3. Lösenordspolicy: En lösenordspolicy är viktig för att skydda mot obehörig åtkomst och användning av system och resurser.

Tveka inte att höra av er om ni behöver hjälp med säkerheten och Zero Trust -> Kontakta oss

More To Explore

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us