Windows Server 2012 R2 Support Avslutas i Oktober 2023

Share This Post

Inledning

Windows Server 2012 R2, når slutet på sin supportcykel i början på oktober 2023. I detta inlägg kommer vi att lyfta vad som kan hända när ett operativsystem når slutet av sin supportcykel och varför det är så viktigt för företag att förstå de potentiella konsekvenserna av detta. Vi kommer att belysa utmaningar och risker kopplade till att fortsätta använda en osupporterad serverversion, och varför det är nödvändigt att vidta åtgärder för att skydda din företagsdata, säkerhet och efterlevnad av regler och standarder.

Varför är det viktigt att uppgradera din Windows Server 2012 version?

Att Windows Server 2012 R2 inte längre kommer att få säkerhetsuppdateringar från Microsoft efter oktober innebär en stor säkerhetsrisk eftersom säkerhetsuppdateringar är kritiska för att skydda servrar från nya och pågående hot. När ett operativsystem inte längre får säkerhetsuppdateringar blir det sårbarare för angrepp och exploateringar.

Att använda en osupporterad serverversion kan leda till allvarliga konsekvenser. För det första, utan säkerhetsuppdateringar, kan servern bli en attraktiv måltavla för cyberangrepp. Skadlig programvara och angrepp kan utnyttja kända sårbarheter som inte längre kommer att åtgärdas, vilket kan resultera i dataintrång, förlust av känslig information och avbrott i din verksamhet.

Utöver detta så finns det idag många branschregler som kräver att företag och organisationer har uppdaterade och säkra IT-system. Att inte ha uppdaterade och säkra IT-system kan även leda till förlorat förtroende hos kunder och partners.

Lösningar för att hantera situationen

De två huvudalternativen för att hantera situationen när Windows Server 2012 R2 når slutet på sin supportcykel är:

1. Uppgradering till en nyare version av Windows Server:

 • En av de mest pålitliga lösningarna är att uppgradera till en nyare version av Windows Server, till exempel Windows Server 2019. Här är några fördelar med detta tillvägagångssätt:
  • Förbättrad säkerhet: De senare versionerna av Windows Server har avancerade säkerhetsfunktioner som hjälper till att skydda mot de senaste hoten och sårbarheterna.
  • Förbättrad prestanda: Nyare versioner erbjuder bättre prestanda och effektivitet, vilket kan öka produktiviteten och möjliggöra snabbare databehandling.
  • Nya funktioner och möjligheter: Uppgradering ger tillgång till nya funktioner och förbättringar som kan göra verksamheten mer effektiv och konkurrenskraftig.

Windows Server uppgrade in motion

2. Migration till Azure-molntjänsten:

 • Ett annat kraftfullt alternativ är att överväga en migration till Microsofts molntjänst, Azure. Det finns flera skäl till varför detta kan vara en fördelaktig lösning:
  • Molntjänsters fördelar: Azure erbjuder skalbarhet, flexibilitet och tillgänglighet, vilket kan vara särskilt användbart för företag som behöver anpassa sig till föränderliga behov.
  • Kostnadseffektivitet: Molntjänster kan minska kostnaderna för att hantera egna servrar och datacenter, eftersom du bara betalar för det du använder.
  • Säkerhet och efterlevnad: Azure erbjuder avancerade säkerhetsfunktioner och efterlevnadsverktyg som hjälper till att skydda data och säkerställa att företaget följer regler och standarder.

Vad du behöver göra nu:

 1. Bedöm din nuvarande situation: Börja med en noggrann översyn av din befintliga IT-infrastruktur. Identifiera alla servrar som kör Windows Server 2012 R2 och kartlägg deras funktioner och beroenden. Detta kommer att ge dig en tydlig bild av vad som behöver uppgraderas eller migreras.
 2. Prioritera kritiska system: Inte alla servrar är lika kritiska för din verksamhet. Identifiera de servrar som hanterar de mest kritiska funktionerna och data och prioritera dem för uppgradering eller migration. Detta säkerställer att din viktigaste verksamhet inte påverkas negativt.
 3. Uppgraderingsplan: Om du väljer att uppgradera till en nyare version av Windows Server, skapa en detaljerad uppgraderingsplan. Detta bör inkludera tidslinjer, resursallokering och en strategi för att testa och verifiera att allt fungerar som förväntat efter uppgraderingen.
 4. Migrationsstrategi: Om du överväger att migrera till Azure eller en annan molntjänst, börja med att utveckla en migrationsstrategi. Detta inkluderar att bestämma vilka data och applikationer som ska migreras först, planera för dataöverföring och säkerställa att nödvändiga säkerhetsåtgärder är på plats.
 5. Säkerhetsåtgärder: Oavsett om du uppgraderar eller migrerar, se till att implementera robusta säkerhetsåtgärder. Detta inkluderar att använda de senaste säkerhetsfunktionerna och följa bästa praxis för att skydda din servermiljö.

Vår Expertis och Hur Vi Kan Hjälpa Er!

Vi på Agdiwo har många framgångsrika projekt i ryggen, inklusive migreringar och uppgraderingar till modernare och säkrare plattformar. Vi är här för att erbjuda vår expertis och erfarenhet för att skapa skräddarsydda lösningar just för er. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp med att komma igång!

More To Explore

Intune vs Configuration Manager

Intune vs Configuration Manager (SCCM)

Vilken enhetshantering passar dig? Digital transformation och mobilitet formar hur vi arbetar just nu och IT-chefer står inför avgörande beslut gällande hantering av företagets enheter.

Säkerhet

NIS2: EU:s förnyade satsning på cybersäkerhet

EU:s senaste steg för att skydda vår digitala infrastruktur och stärka cybersäkerheten över hela unionen har manifesterats genom NIS2-direktivet. Men vad innebär detta nya direktiv

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us

Configuration Manager to Intune?

Can’t decide if going to Intune from Configuration Manager is the right decision? Receive our free decision cheat sheet!

Gå från Configuration Manager till Intune?

Svårt att bestämma om en övergång från Configuration Manager till Intune är det rätta beslutet? Ta del av vår jämförelselista gratis!