Share This Post

ADP Live! – Windows 365

Här på Agdiwo kör vi varannan vecka en så kallad ADP Live! ADP står för Agdiwo Delivery Process och är ett internt utbildningstillfälle. Under 25 minuter delar en av oss med sig av kunskaper, nya insikter eller ett intressant aktuellt ämne till alla andra för att vi ständigt utvecklas tillsammans. Nästa tillfälle är det någon annan som delar med sig av ett annat ämne. Nu vill vi dela med oss av dessa tillfällen i form av ADP Live! – Blog series.

Till veckans ämne..

Ett väldigt aktuellt ämne i Microsofts tekniska community har på senaste tiden varit Windows 365, vilket kort och gott möjliggör Windows i molnet. I den här blogposten kommer vi i punktform gå igenom vad Windows 365 är, hur det skiljer sig från Azure Virtual Desktop och vilka möjligheter som erbjuds.

Azure Virtual Desktop (AVD)

Vad är Azure Virtual Desktop?

 • Microsoft version av virtuella klienter
 • Hette tidigare Windows Virtual Desktop -> Har bytt namn många gånger, det gäller att hänga med! 
 • Infrastruktur för hantering av virtuella klienter -> Här sköts hela manageringen av de virtuella klienterna
 • Möjlighet till multi-session -> Innebär att du kan ha en AVD som flera kan använda samtidigt
 • Möjliggör publicering av applikationer

Windows 365

Vad är Windows 365?

 • En virtuell klient i Azure
 • Enbart publicering av desktop 
 • Finns i Business och Enterprise-licensiering 
 • Licensieras per användare/månad i Microsoft 365-portalen 
 • Kan hanteras i Microsoft Endpoint Manager, både Business och Enterprise men på olika nivåer.  
 • Kan ansluta via webb, remote desktop-appen (dator, telefon) 
 • USB-C -> Monitor (Android) –>Fungerar direkt från en Android till en skärm.
 • I senaste Windows 11 22H2 finns stöd för W365 inbyggt

Windows 365test

Test av Windows 365 från en Android till datorskärm.

Skillnader mellan W365 och AVD

W365 : 

 • Single-user 
 • Enbart desktop 

Azure Virtual Desktop: 

 • Full kontroll 
 • Multi-session support 
 • Möjlighet till applikationsvirtualisering 

W365 Business vs. Enterprise

Det finns två olika nivåer av W365, Business och Enterprise.

Vi har sammanställt skillnaderna och vad du får i de olika nivåerna:

Business 

 • Ingen annan licensiering 
 • Enbart AAD 
 • Inga custom images 
 • Går ej att skala upp 
 • Gräns på 300 licensierade användare 
 • Automatisk patchning 

Enterprise  

 • Använder och kräver befintlig licensiering inom Enterprise 
 • Stöd för hybrid identity och access till on prem resurser
 • Custom images 
 • Skala upp från MEM 
 • Manuell patchning 

Windows 365 Enterprise i Endpoint Manager

Vad kommer framöver?

Nya uppdateringar kring W365 kommer varje vecka, håll er uppdaterade här -> What’s new in Windows 365 Enterprise | Microsoft Learn

Vi på Agdiwo ser mycket fram emot W365 Offline, vilket är en funktion som är på gång. Det kommer innebära att inget internet krävs och Cloud PC:n kommer automatiskt synkas när internetanslutning finns igen.

W365 gör att hårdvara blir sekundärt och möjliggör användandet av tunna mobila klienter. Det kan kapa avsevärda kostnader och det blir lättare att röra sig mellan arbetsplatser. Vi följer med spänning vad som kommer härnäst!

More To Explore

Säkerhet

NIS2: EU:s förnyade satsning på cybersäkerhet

EU:s senaste steg för att skydda vår digitala infrastruktur och stärka cybersäkerheten över hela unionen har manifesterats genom NIS2-direktivet. Men vad innebär detta nya direktiv

Säkerhet

Steg-för-steg-guide: Implementering av IAM

Identity and access management (IAM) – Viktigare än någonsin! Identity and Access Management (IAM) är ett system inom IT-säkerhet som hanterar användaridentiteter och reglerar åtkomst

Microsoft defender for Endpoint
Säkerhet

Kom igång med Microsoft Defender för Endpoint

Microsoft Defender för Endpoint! Du känner väl till Microsoft Defender for Endpoint? Det är en praktisk lösning som hjälper till att skydda din organisations enheter

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us