Varför det är dags att uppgradera till Windows 11 och implementera Modern Endpoint

Share This Post

Oktober 2025 innebär slutet för Windows 10. Utan vidare teknisk support eller säkerhetsuppdateringar från Microsoft efter detta datum, står datorer som fortfarande kör Windows 10 inför växande säkerhetsrisker, såvida du inte betalar. Uppgradera till Windows 11 och skydda din IT-miljö mot framtida hot. I detta inlägg utforskar vi varför en sådan uppgradering är avgörande och hur den passar in i konceptet av en Modern Endpoint-lösning.

Varför Windows 11 är rätt steg framåt

Windows 11 är inte bara den senaste versionen, det är skräddarsytt för att förstärka produktivitet och kreativitet. Med sitt fräscha utseende och förbättrade funktioner som Snap Layouts och virtuella skrivbord, kombinerat med en robust och säker arkitektur, tar Windows 11 användarupplevelsen till nästa nivå för både individuella användare och företag.

Uppgraderingen till Windows 11 banar väg för Modern Endpoint och en mer modern och säker arbetsplats.

Modern Endpoint: En definition

När vi talar om ”Modern Endpoint”, syftar vi till den avancerade teknikens förmåga att hantera och säkra företagsresurser, vilket är väldigt viktigt i dagens spridda arbetsmiljöer. En modern endpoint-lösning omfattar:

 • Effektiv enhetshantering via tjänster som Microsoft Intune.
 • Avancerad säkerhetsövervakning och hotidentifiering genom lösningar som Microsoft Defender for Endpoint.
 • Smidig identitets- och åtkomsthantering för att stärka säkerheten och förenkla användarupplevelsen.

Olika aspekter och komponenter som hör till en Modern Endpoint-lösning:

Genom att övergå till Windows 11 och en modern endpoint-lösning, kan företag dra nytta av en rad förbättrade funktioner och tjänster som:

Content Delivery

 • BranchCache: Minskar bandbreddsanvändningen genom att cachelagra filer lokalt i nätverket.
 • Delivery Optimization: Använder peer-to-peer delning för att effektivisera distribution av uppdateringar.

Remote Access

 • Microsoft Entra Private Access: Ger säker åtkomst till företagets applikationer utan behov av traditionell VPN.

Collaboration

 • OneDrive och Microsoft 365: Förbättrar samarbete med molnbaserad lagring och produktivitetsverktyg.
 • Copilot-funktioner: Windows Copilot och Security Copilot underlättar arbetsprocesser och säkerhetshantering.

Management

 • Intune och Windows Autopilot: Förenklar enhetshantering och automatiserad konfiguration.
 • Windows Update for Business och Deployment Service: Ger smidiga och säkra uppdateringar.

OS

 • Windows 11: Erbjuder en förbättrad användarupplevelse och en förlängd supportcykel.
 • Windows 365: Integrerar molnbaserade tjänster för en mer flexibel och skalbar arbetsmiljö.

Security

 • Zero Trust-modell: Implementerar strikta säkerhetsprotokoll där ingenting antas vara säkert per default.
 • Microsoft Defender och Passwordless: Stärker skyddet mot hot och förenklar inloggningen.

Identity

 • Entra ID: Modern identitetshantering för säker åtkomst och autentisering.
 • Universal Print: Förenklar utskriftshantering utan behov av traditionella utskriftsservrar.

App Management

 • Enterprise App Management: Effektiviserar hantering och distribution av applikationer.

De konkreta fördelarna med Modern Endpoint

Att anta modern endpoint-teknologi innebär inte bara att man håller sig ajour med den senaste utvecklingen. Det handlar om konkreta fördelar som:

 • Förbättrad Användarupplevelse: Ge dina medarbetare flexibiliteten att arbeta varifrån som helst, säkert och utan avbrott, tack vare teknologier som Zero Trust och conditional access.
 • Ökad Säkerhet: Förstärk ditt försvar mot de alltmer avancerade cyberhoten med funktioner som multifaktorautentisering och säkerhetsstrategier byggda för molnet.
 • Skalbarhet: Anpassa din IT-struktur snabbt och kostnadseffektivt till företagets skiftande behov, medan du maximerar värdet av dina befintliga investeringar.

Varför är detta viktigt nu?

Med Windows 10:s supportslut i sikte och de ökade behoven av en rörlig och säker IT-miljö, är nu rätt tid att överväga en övergång till moderna lösningar. Genom att förbereda er organisation för Windows 11 och adoptera modern endpoint kan ni säkerställa en smidig och säker övergång, som inte bara bevarar företagets kontinuitet utan även banar väg för framtida innovation och tillväxt.


Är ni redo att ta steget?

Kontakta oss för en konsultation om hur vi kan hjälpa er att navigera övergången till en modern arbetsplats.

More To Explore

Intune vs Configuration Manager

Intune vs Configuration Manager (SCCM)

Vilken enhetshantering passar dig? Digital transformation och mobilitet formar hur vi arbetar just nu och IT-chefer står inför avgörande beslut gällande hantering av företagets enheter.

Säkerhet

NIS2: EU:s förnyade satsning på cybersäkerhet

EU:s senaste steg för att skydda vår digitala infrastruktur och stärka cybersäkerheten över hela unionen har manifesterats genom NIS2-direktivet. Men vad innebär detta nya direktiv

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us