Hur Ni Framtidssäkrar Windows 11 och Windows 10

Share This Post

Introduktion

En fråga som många som jobbar med klienthantering inom olika organisationer är hur de ska fortsätta att hålla klientmiljön kontinuerligt uppdaterad.

Med Windows 10 har detta varit en stor utmaning för många, där det har släppts två nya releaser per år med funktionsuppdateringar. I de flesta fall är det inte en teknisk utmaning, utan att få igenom det i organisationen och att testa kompatibilitet med applikationer.

Fredagen den 25:e Juni, 2021 informerade Microsoft oss om att det kommer en ny Windows-version, Microsoft Windows 11. Detta var ingenting som förväntades, då Microsoft har lagt mycket energi att kommunicera Windows as a Service för Windows 10.

Den stora nyheten i Windows 11 för Windows as a Service, är att det enbart kommer att släppas en ny funktionsuppdatering per år. Dessa uppdateringar kommer också att vara mindre än tidigare och bör därmed installeras snabbare.

I denna bloggpost går vi igenom hur ni framtidssäkrar er klientmiljö, både för Windows 11 och Windows 10. Detta innefattar främst att se till att er organisation alltid ligger på den senaste Windows-version utifrån era krav.

När kommer Windows 11?

I Microsofts launch event för Windows 11 den 25 Juni, 2021, berättade de att Windows 11 kommer att bli tillgängligt till de som ingår i Windows Insider redan den 28 Juni, 2021.

Vid dagens datum (29/9 -21) så finns Windows 11 både i Dev- och Betakanalen av Windows Insider.

Windows 11 kommer att släppas både till privatpersoner och företag den 5 Oktober, 2021.

När går Windows 10 ur support?

Windows 10 kom den 29 Juli, 2015 och enligt uppdaterade Microsoft Docs för Windows 10, så kommer det att finnas support för alla SKUs av Windows 10 fram tills den 14 Oktober, 2025.

WaaS – Windows as a Service

Termen Windows as a Service (WaaS) introducerades med Windows 10. Detta var ett helt nytt sätt att hantera uppdatering av operativsystemet på klienter i organisationen. Istället för migreringsprojekt mellan till exempel Windows XP och Windows 7, vart 3-4 år, så var tanken att Windows 10 skulle få funktionsuppdateringar (feature updates) två gånger per år och skulle då bli så kallad Evergreen.

Det många organisationer hade utmaningar med var att få igenom dessa uppdateringar i organisationen och att få tid till att testa varje release.

Med Windows 11 har Microsoft ändrat upplägget från att släppa två funktionsreleaser per år till enbart en. Med stor sannolikhet kommer detta att underlätta för IT-administratörer runt om i världen.

Från och med Windows 10 1903, började även Microsoft släppa så kallade Enablement Packages, som var delta-uppdateringar och fick ner funktionsuppdateringarna från ca 30 min till ca 5 min. Kravet på detta var dock att klienten hade den tidigare versionen av Windows 10. Det gick inte alltså inte att hoppa en version, utan då uppdaterades Windows 10 via en vanlig funktionsuppdatering.

Nya releaser av Windows har haft en livslängd på 18-30 månader och vissa vanligt förekommande releaser är i slutet av sin livslängd.

Senaste Windows 10-version
Windows 10 release information – 2021-05-06

Det finns ett antal olika källor ni kan använda för att installera de senaste Windows 10-uppdateringarna på era klienter:

  • Windows Update for Business
  • Stand-alone WSUS
  • MEMCM (Software Update)
  • MEMCM (Task sequence)

Vad är alternativen till Windows as a Service?

Måste IT-avdelningen hantera nya releaser på ett kontrollerat sätt? Att själva låta användarna välja om de vill installera nya releaser genom Microsoft Update kommer snart göra er klientmiljö fragmenterad, okontrollerad, vilket innebär ett stort supportbehov och affärsrisk.

Alternativet att fortsätta som tidigare och ta ett större uppgraderingsprojekt med några års mellanrum är heller inte att rekommendera. Risken är att uppstartssträckan och projektadministrationen blir för stor jämfört med att införa en repetetiv process .

Har ni Windows 10 som används för annat än kontorsmiljö finns en alternativ väg som heter Long Term Service Channel (LTSC). LTSC bör användas för t ex enheter som hanterar produktionssystem i fabriker och liknande.

Tillvägagångssätt

Medvetande

Informera IT, ledning och verksamheten om införandet av en kontinuerlig process som kräver deras engagemang i form av finansiering, resurser, tester och validering. Försök få en person i ledningen att vara budgetansvarig, styrgruppsordförande eller liknande för bättre delaktighet och förankring i organisationen.

Budget

Avsätt budget för kontinuerliga uppgraderingar istället för enstaka uppgraderingsprojekt. Gå från projekt till process. Försök få fram historik på tidigare uppgraderingsprojekt för att underlätta förankring hos beslutsfattare. Ni behöver ta höjd för detta ekonomiskt men en mindre del varje år.

Automatisering och kommunikation

Automatisera återkommande manuella steg, testning, deployment, kommunikation samt se till att alla devices är managerade. Att sätta upp en repetetiv automatiserad process kommer minska ledtider och arbetsbelastning. Det börjar dyka upp stödverktyg på marknaden för detta som hävdar 65% effektivisering.

Digital transformation

Försök att se nya releaser som en möjliggörare för transformering till modern IT i organisationen. Det blir ett naturligt införande av nya funktioner och minskad administration med managerade enheter genom t ex Autopilot och Intune.

Sammanfattning

Microsoft släpper nya releaser av Windows 10 var 6:e månad med konceptet Windows as a Service och nya versioner av Windows 11 kommer enbart att släppas en gång per år.

Organisationer behöver hitta ett ordnat sätt att hantera införande av dessa releaser.
Inför en repetetiv, automatiserad process för att hantera nya releaser av Windows 10 och Windows 11 och följ vårt rekommenderade tillvägagångssätt för ett lyckat införande av Windows as a Service (WaaS).

Lycka till!

Relaterade artiklar

More To Explore

Intune vs Configuration Manager

Intune vs Configuration Manager (SCCM)

Vilken enhetshantering passar dig? Digital transformation och mobilitet formar hur vi arbetar just nu och IT-chefer står inför avgörande beslut gällande hantering av företagets enheter.

Säkerhet

NIS2: EU:s förnyade satsning på cybersäkerhet

EU:s senaste steg för att skydda vår digitala infrastruktur och stärka cybersäkerheten över hela unionen har manifesterats genom NIS2-direktivet. Men vad innebär detta nya direktiv

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us

Configuration Manager to Intune?

Can’t decide if going to Intune from Configuration Manager is the right decision? Receive our free decision cheat sheet!

Gå från Configuration Manager till Intune?

Svårt att bestämma om en övergång från Configuration Manager till Intune är det rätta beslutet? Ta del av vår jämförelselista gratis!