Hur Du Skapar en Microsoft Teams-applikation i Google Chrome

Share This Post

Introduktion

Microsoft Teams är en fantastisk produkt för att samla verksamhetens dokument, chattar och möten i ett gemensamt verktyg.

Tyvärr blir det ibland svårt att navigera där då man kanske sitter i ett teamsmöte men samtidigt behöver komma åt en annan kanal, en planner board eller något dokument under tiden.

Då alla funktioner i Microsoft Teams ligger i Office 365 kan man enkelt navigera dit i Chrome eller Edge och skapa en egen applikation av t. ex Microsoft Planner som vi skall visa.

Hur du skapar en applikation i Google Chrome

Navigera till https://tasks.office.com/


Klicka på menyn i högra hörnet och välj More tools -> Create shortcut

Klicka i Open as window

Nu finns appen planner som ett eget fönster och har också lagts till på skrivbordet

Det går också att fästa applikationen direkt på aktivitetsfältet för snabb åtkomst.

Sammanfattning

Att skapa upp separata applikationer i Windows 10 från Microsoft Teams kan underlätta för en del. Själv så har detta gjort att jag har blivit mer produktiv!

Kontakta oss om ni behöver hjälp med er digitala arbetsplats!

Relaterade artiklar

More To Explore

Intune vs Configuration Manager

Intune vs Configuration Manager (SCCM)

Vilken enhetshantering passar dig? Digital transformation och mobilitet formar hur vi arbetar just nu och IT-chefer står inför avgörande beslut gällande hantering av företagets enheter.

Säkerhet

NIS2: EU:s förnyade satsning på cybersäkerhet

EU:s senaste steg för att skydda vår digitala infrastruktur och stärka cybersäkerheten över hela unionen har manifesterats genom NIS2-direktivet. Men vad innebär detta nya direktiv

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us