Hur Sätter du upp en Organisation i Microsoft Teams?

Share This Post

Teams och kanaler med olika behörighet

Microsoft Teams har för många organisationer blivit det naturliga valet för videomöten. Flera har också upptäckt fördelarna med gemesam samarbetsyta och att dela filer, aktivitetslistor och mötesanteckningar.

I detta inlägg delar vi med oss av en video hur man sätter upp en vanlig organisation på ett lämpligt sätt i Teams med olika kanaler. Detta för att hantera t ex behörighetsfrågor som att kunna begränsa åtkomst eller dela information mellan olika avdelningar. Vi får även en inblcik hur man sätter upp gemensamma mötesanteckningar med OneNote i Teams.

Organisationsstruktur som används som exempel i videon.

More To Explore

Intune vs Configuration Manager

Intune vs Configuration Manager (SCCM)

Vilken enhetshantering passar dig? Digital transformation och mobilitet formar hur vi arbetar just nu och IT-chefer står inför avgörande beslut gällande hantering av företagets enheter.

Säkerhet

NIS2: EU:s förnyade satsning på cybersäkerhet

EU:s senaste steg för att skydda vår digitala infrastruktur och stärka cybersäkerheten över hela unionen har manifesterats genom NIS2-direktivet. Men vad innebär detta nya direktiv

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us

Säkra din plats på vårt live-webinar!

Dyk in i agila metoders värld och dess överlägsenhet jämfört med konventionella arbetsmetoder genom vårt gratis live-webinar om agil teamleverans inom IT-infrastruktur.

📅 15/5 | ⏰ 10.00-10.30 | Microsoft Teams

Säkra din plats på vårt live-webinar!

Dyk in i agila metoders värld och dess överlägsenhet jämfört med konventionella arbetsmetoder genom vårt gratis live-webinar om agil teamleverans inom IT-infrastruktur.

📅 15/5 | ⏰ 10.00-10.30 | Microsoft Teams