Effektiv & smidig OneDrive-migrering för dina användare

Automatiserad, konfliktfri och flexibel – uppnå framgångsrika resultat med snabbare migreringstider och ökad användarnöjdhet med vår migreringslösning.

Begränsade IT-resurser

En stor organisation med över 6500 användare och 150 anläggningar i Europa stod inför utmaningen att migrera till OneDrive för företag. Med begränsade IT-resurser och behovet av att undvika störningar under arbetsdagar behövde de en automatiserad lösning utan manuell handpåläggning

Agile working methods

Effektiv och skräddarsydd OneDrive-migrering för över 6500 användare

Vår OneDrive-migreringslösning är utformad för att effektivt migrera en stor mängd användare till OneDrive för företag. Med hjälp av vårt automatiserade skript kunde vi smidigt migrera alla de 6500 användarna till OneDrive. Lösningen tog hand om hela migreringsprocessen, inklusive skapande av migreringsbatchar och hantering av migrerade filer. Genom att låsa migrerade filer förhindrades konflikter vid ändringar och garanterade korrekt dataöverföring till OneDrive.

Med flexibiliteten att välja migreringstidpunkt kunde organisationen minimera störningar i arbetsflöden och ge användarna kontroll över processen. Dessutom erbjöd vår lösning en centraliserad hantering genom ett dashboard, där de kunde konfigurera inställningar och övervaka migreringsprocessen. 

Resultatet blev en smidig övergång till OneDrive utan störningar

Resultaten var enastående. Med en success rate på 99%
migrerade de framgångsrikt över 6500 användare. IT-avdelningen upplevde minskad arbetsbelastning och
snabbare migreringstider. Dessutom förbättrades
datahanteringen och användarnöjdheten ökade.
Genom att anpassa vår lösning efter deras specifika behov fick de en skräddarsydd migreringsupplevelse. De kunde anpassa migreringsprocessen, skapa specialbatchar och konfigurera OneDrive-inställningar

Vår OneDrive-migreringslösning levererade en effektiv och automatiserad migrering, övervann utmaningarna med begränsade resurser och undvek störningar. Detta resulterade i en smidig övergång till OneDrive och framgångsrika resultat!

Behöver ni hjälp med er OneDrive-migrering? Hör av er!