Jul med Agdiwo 2020

Julbord på Agdiwo

Share This Post

Jul med Agdiwo 2020

Äntligen jul! Om än en väldigt speciell sådan i en pandemi. Vi på Agdiwo har inte setts på hela hösten då vårt arbete låter oss på ett säkert sätt arbeta 100% hemifrån. 

För att fira ett spännande första år som bolag hade vi bokat vårt julfirande på det nyöppnade och omtalade Tavolo i Göteborg. Vi var noga med att se till att allt skulle följa restriktionerna, att vi skulle få en egen avdelning och kunna hålla bra avstånd mellan varandra.

I veckan som ledde upp till vårt inbokade julfirande, kom nya restriktioner och riktlinjer från Folkhälsomyndigeten. Då dessa inte skulle börja gälla förrän efter jul, hade vi kunnat utföra vårt firande som planerat, men vi vill vara ett bolag som tar ansvar och värnar om våra anställdas och familjers säkerhet. 

Vi behövde då göra det vi är bäst på, nämligen vara agila och uppfinnelserika. Det blev att vi tog en utekväll hem till familjen istället. Varje anställd fick en julpåse med pizzadeg från Grano och alla ingredienser till en av Tavolos populäraste pizzor. På detta sätt hade vi även möjlighet att låta familjen vara med på julfirandet, då vi kunde vara mer än 8 personer.

Är det inte egentligen ett fint avslut på 2020 att bolaget samlas via Teams och firar på distans? Det har varit temat för hela året, så varför inte avsluta det på samma sätt.

God jul från oss på Agdiwo!

Hur Agdiwo ställer sig till Covid-19

Covid-19 har bidragit till att Agdiwo utvecklat arbetet med att skapa en säker arbetsmiljö. Information för hur vi motarbetar smitta, och gör det svårt för den att spridas mellan människor, är nu en naturlig del av vårt arbetsmiljöarbete. Målet är även här att minimera risken att medarbetare utsätts för smittorisker under arbetstid. 

Det ingår i Agdiwos arbetsgivaransvar att bedöma potentiella risker för skada och sjukdom kopplat till arbetsmiljön. Riskbedömning är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. En risk kan här definieras som sannolikheten för att en farlig händelse eller exponering ska inträffa och konsekvenserna av om det inträffar, i form av skada eller ohälsa. 


More To Explore

Intune vs Configuration Manager

Intune vs Configuration Manager (SCCM)

Vilken enhetshantering passar dig? Digital transformation och mobilitet formar hur vi arbetar just nu och IT-chefer står inför avgörande beslut gällande hantering av företagets enheter.

Säkerhet

NIS2: EU:s förnyade satsning på cybersäkerhet

EU:s senaste steg för att skydda vår digitala infrastruktur och stärka cybersäkerheten över hela unionen har manifesterats genom NIS2-direktivet. Men vad innebär detta nya direktiv

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us