Intune vs Configuration Manager (SCCM)

Share This Post

Vilken enhetshantering passar dig?


Digital transformation och mobilitet formar hur vi arbetar just nu och IT-chefer står inför avgörande beslut gällande hantering av företagets enheter.

Med Microsoft Intune och Configuration Manager (CM/SCCM) i förgrunden erbjuds två distinkta vägar:

  • Intune banar väg för molnbaserad flexibilitet och mobilitet.
  • Configuration Manager fortsätter att tjäna behovet av traditionell, djupgående kontroll på plats.

Att förstå skillnaderna

Innan vi dyker djupare in i varför en övergång kan vara fördelaktig, låt oss först kika på en direkt jämförelse mellan Intune och Configuration Manager:

Funktioner/AspekterMicrosoft IntuneConfiguration Manager (CM/SCCM)
SäkerhetIntegrerat med MS Defender och Conditional Access. Stöder Zero Trust och modern autentisering.Kräver separata inställningar för liknande nivå av säkerhet.
AnvändarupplevelseEnhetligt gränssnitt. Möjliggör Autopilot för enklare enhetssättning.Anpassningsbar användarupplevelse. OSD Sequence för detaljerad installation.
SkalbarhetMolnbaserad och skalbar utan behov av fysisk infrastruktur.Kräver mer fysisk infrastruktur, mer kostsamt att skala.
Mobila enheterFullt stöd för Android och iOS.Begränsat stöd för mobila enheter.
InfrastrukturkravIngen egen infrastruktur krävs.Kräver egen serverinfrastruktur och underhåll.
DeploymentDeployment över internet.Traditionellt on-prem deployment.
Compliance & RapporteringInkluderar CSP Återrapportering, mindre rapportomfattning.Omfattande rapporteringsmöjligheter.
Policy & KontrollMöjliggör RBAC och compliance-funktioner.Full kontroll och anpassningsmöjligheter.
Underhåll & ExpertresurserInget behov av expertresurser för hantering.Högre behov av kunskap och expertresurser för underhåll.
Licensiering & KostnadIngår i Business Premium, förutsägbar prissättning.Kräver E-licens, potentiellt högre kostnader.
Uppdateringar & UtvecklingKontinuerlig utveckling av produkten från Microsoft.Behov av manuell uppdatering och underhåll.
Backup/ÅterställningBegränsade funktioner jämfört med CM.Fullständiga backup- och återställningsfunktioner.

Förstå Microsoft Intune:

Microsoft Intune är en molnbaserad enhetshanteringstjänst anpassad för mobila och PC-enheter, vilket eliminerar behovet av egen infrastruktur. Den underlättar global skalning och förenklar säkerhetshantering genom integration med Microsoft Defender och stöd för Zero Trust-principer. Dess användarvänliga gränssnitt och ”set and forget”-policyer minskar det dagliga underhållet. Dessutom är Intune kostnadseffektivt och smidigt integrerat med andra Microsoft-tjänster.

Förstå Configuration Manager/SCCM:

Configuration Manager, eller SCCM, erbjuder en traditionell lösning med omfattande kontroll över PC-enheter och nätverk, vilket kräver en egen infrastruktur. Det är idealiskt för företag med omfattande IT-miljöer och ger djupgående säkerhetskontroller och avancerade funktioner som OS-deployment. Dock är CM resurskrävande med högre initiala kostnader och behov av kontinuerlig uppföljning.

Co-management: Vad innebär det?

Co-Management är särskilt värdefullt för organisationer som är i övergångsfasen från traditionell on-premises IT till en modernare, molnbaserad miljö. Det tillåter även organisationer med en blandad miljö av äldre och moderna enheter att effektivt hantera sina resurser.

  1. Flexibilitet: Organisationer kan dra nytta av molnets skalbarhet och flexibilitet samtidigt som de behåller kontrollen över viktiga funktioner som kräver den detaljrika hanteringen som Configuration Manager erbjuder.
  2. Gradvis övergång till molnet: Co-Management ger organisationer möjligheten att flytta till molnbaserad hantering på deras egna villkor, vilket möjliggör en smidig övergång utan att störa befintliga processer.

Co-Management är särskilt värdefullt för organisationer som är i övergångsfasen från traditionell on-premises IT till en modernare, molnbaserad miljö. Det tillåter även organisationer med en blandad miljö av äldre och moderna enheter att effektivt hantera sina resurser.

Varför nu är rätt tid att övergå till Intune

  1. Anpassning till mobilitet och distansarbete: Intune underlättar hantering och säkerhet för enheter överallt, vilket speglar det behovet av att kunna jobba på distans och flexibilitet.
  2. Förenklad IT-hantering: Med Intune minskas komplexiteten och behovet av daglig hantering, tack vare molnbaserade ”set and forget”-policyer.
  3. Strategisk anpassning: Övergången till Intune representerar en anpassning till moderna säkerhetsprinciper som Zero Trust, vilket är avgörande i dagens cyberhotlandskap.

Slutgiltiga tankar

Att välja mellan Intune och Configuration Manager eller att integrera dem genom Co-Management beror på era unika affärsbehov och strategiska mål. Medan Intune är det främsta valet för moderna företag som söker skalbarhet, säkerhet och användarvänlighet, kan en kombinerad lösning vara den optimala vägen för de som fortfarande navigerar i sin digitala transformationsresa. Att förflytta sig från Configuration Manager till Intune är mer än ett tekniskt skifte; det är ett strategiskt beslut som kan vara avgörande för framtiden för er IT-miljö.

.

Intune


Behöver du hjälp med övergången till Intune?

Vår expertis och erfarenhet kan leda er genom den smidiga övergången från Configuration Manager till Microsoft Intune. Oavsett om ni funderar på en fullständig övergång eller en co-managed lösning, står vårt team redo att stödja er på varje steg av resan.

More To Explore

Intune vs Configuration Manager

Intune vs Configuration Manager (SCCM)

Vilken enhetshantering passar dig? Digital transformation och mobilitet formar hur vi arbetar just nu och IT-chefer står inför avgörande beslut gällande hantering av företagets enheter.

Säkerhet

NIS2: EU:s förnyade satsning på cybersäkerhet

EU:s senaste steg för att skydda vår digitala infrastruktur och stärka cybersäkerheten över hela unionen har manifesterats genom NIS2-direktivet. Men vad innebär detta nya direktiv

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us

Configuration Manager to Intune?

Can’t decide if going to Intune from Configuration Manager is the right decision? Receive our free decision cheat sheet!

Gå från Configuration Manager till Intune?

Svårt att bestämma om en övergång från Configuration Manager till Intune är det rätta beslutet? Ta del av vår jämförelselista gratis!