Intune Device Restore

Intune Device restore

Share This Post

ADP Live – #4 Blog series

Den här blogposten är en del i vår ADP Live! Blog-series där vi delar med oss vad vi har pratat i våra ADP Live! ADP Live är ett internt utvecklingstillfälle där en av oss delar med sig av sin kompetens i ett område till teamet. Den här gången var ämnet Intune Device Restore.

I den här bloggposten kommer vi att titta på varför man vill göra en återställning, vilka alternativ som finns för återställning och vikten av att säkerhetskopiera och återställa enheter regelbundet. Vi kommer också att gå igenom några av de mest populära metoderna för återställning, inklusive Microsoft Deployment Toolkit, CM Deployment ,OSD Cloud och Autopilot Reset.

När vill man göra en Intune Device restore?

Intune är en tjänst från Microsoft som används för att hantera enheter och mjukvara. Ibland kan det vara nödvändigt att göra en återställning av en enhet som är ansluten till Intune. Här nedan är några vanliga skäl till varför man vill göra en restore i Intune:

 • Hårddisk har kraschat
 • Byte av användare
 • Ominstallation

Det finns flera alternativ för att återställa en enhet med Intune. Några av de mest populära alternativen inkluderar:

 • Autopilot Reset
 • USB med ren ISO
 • OSD Cloud
 • Microsoft Deployment Toolkit
 • CM Deployment

Hårddisk har kraschat

När hårddisken har kraschat kan man använda följande alternativ för att återställa enheten med Intune:

 1. USB med ren ISO – En ren ISO kan laddas ner från Microsoft och läggas på en USB-stick för att användas som installationsmedia för en ny installation av operativsystemet.
 2. OSD Cloud – OSD Cloud är en tjänst som låter dig ladda upp operativsystembilder och använda dem för enhetsinstallation. Den kan automatiskt ladda ner drivrutiner. Läs mer här
 3. Microsoft Deployment Toolkit – MDT är ett verktyg för att automatisera installationsprocessen för operativsystem och programvara.
 4. CM Deployment – System Center Configuration Manager är en produkt från Microsoft som används för att hantera enheter och programvara i en organisation.

Byte av användare

Vid byte av användare kan man använda Autopilot Reset som alternativ för att återställa enheten med Intune. Autopilot Reset är en funktion i Intune som låter dig nollställa en enhet till dess ursprungliga fabriksinställningar och förbereda den för en ny användare. Detta alternativet är lämpligt för enheter som är företagsägda och ska överföras till en annan användare inom organisationen. Autopilot Reset tar bort all programvara och data från enheten och förbereder den för en ny installation av operativsystemet. Tar bort alla personliga inställningar och kopplingar men behåller anslutningen till företaget helt enkelt.

Hur återställer man en dator med Autopilot?

Autopilot reset är ett alternativ som används för att återställa en enhet till sitt ursprungliga skick vid byte av användare. Detta alternativ tar bort all data från enheten och gör den redo att användas av en annan användare.

Följ dessa steg för att återställa en dator med Autopilot Reset i Intune:

 1. Gå till Microsoft Endpoint Manager-admincentret
 2. Välj Enheter > Alla enheter
 3. Välj den enhet som du vill återställa och välj Återställ enhet
 4. Välj alternativet ”Autopilot Reset”
 5. Följ instruktionerna för att fullfölja återställningsprocessen

Du måste ha administratörsbehörigheter för Intune och enheten måste vara konfigurerad för Autopilot för att du ska kunna använda denna funktion.

Ominstallation

Vid ominstallation av en enhet med Intune finns flera varianter att välja mellan, såsom:

 1. Wipe – Keep State/Force – Detta alternativet tar bort all programvara och data från enheten och förbereder den för en ny installation av operativsystemet. Keep State låter dig behålla vissa inställningar och data från den ursprungliga installationen, medan Force tar bort allt och gör en fullständig återställning till fabriksinställningarna.
 2. Factory Reset – Factory Reset är ett alternativ som är tillgängligt på enheter och tar bort all programvara och data från enheten och förbereder den för en ny installation av operativsystemet till dess ursprungliga fabriksinställningar.
 3. Retire – Detta alternativet tar bort en enhet från Intune-katalogen och tar bort företagsdata från enheten.
 4. Fresh Start (Med/utan userdata) – Fresh Start är en funktion i Windows 10 som tar bort all programvara och data från enheten och förbereder den för en ny installation av operativsystemet med eller utan användardata.
 5. Ta bort inbyggda Win32-appar – Detta alternativet tar bort inbyggda Windows-appar från enheten.
 6. Autopilot Reset – Se beskrivning ovan.
 7. Delete – Detta alternativet tar bort en enhet från Intune-katalogen och tar bort all data och inställningar från enheten.

Det är viktigt att välja det mest lämpliga alternativet beroende på situationen och organisationens behov. Det kan vara lämpligt att rådgöra med en teknisk expert innan en ominstallation utförs.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är Intune Device Restore en viktig funktion för att hålla organisationens enheter säkra och uppdaterade. Återställning kan ske på grund av hårddiskkrasch, byte av användare eller ominstallation. Det finns flera alternativ tillgängliga för återställning, bland annat Autopilot Reset, Microsoft Deployment Toolkit, CM Deployment, OSD Cloud.

Det är viktigt att förstå vikten av att säkerhetskopiera och återställa enheter regelbundet och välja det mest lämpliga alternativet för din organisation. Genom att följa den här processen kan du säkerställa att alla enheter i din organisation fungerar optimalt och är skyddade mot dataförlust.

Läs fler blogginlägg i ADP live! Blog Series här, här och här.

More To Explore

NIS2
Säkerhet

Kan din organisation hantera en cyberattack?

NIS2-direktivet Cybersäkerhet är ett ständigt aktuellt ämne och med god anledning. Varje dag hör vi om nya säkerhetsbrott och cyberattacker som hotar tekniska system, data

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us