2 AI-verktyg som hjälper dig att arbeta smartare, inte hårdare!

AI-ADP Live

Share This Post

ADP Live Blog Series #6

Den här bloggposten är en del av vår ADP Live Blog Series, där vi delar med oss av insikter som vi fått under vår interna ADP Live (Agdiwo Delivery Process). Under denna session delade Stefan med sig av sin expertis om hur vi kan använda AI i vårt dagliga arbete. Vi diskuterade hur AI kan förenkla komplexa uppgifter, påskynda arbetsflöden och ge insikter och vägledning om olika ämnen. I den här bloggposten sammanfattar vi vad vi lärde oss.

ChatGPT & Powershell

AI kan vara mycket fördelaktigt på arbetsplatsen, särskilt när det gäller att arbeta med PowerShell. Den här delen fokuserar på hur AI kan utnyttjas med PowerShell för att generera skript, felsöka kod, ge dokumentation samt ge utbildning och handledning.

Här är några sätt där AI kan användas i det dagliga arbetet:

 • Skriptgenerering: PowerShell har en omfattande samling av cmdlets och moduler som kan användas för att utföra olika uppgifter. Men ibland kan det vara utmanande att hitta rätt cmdlet eller modul att använda. Genom att använda AI är det möjligt att generera PowerShell-skriptexempel som kan användas för att lösa specifika uppgifter eller förbättra befintliga skript. Detta kan spara tid och ansträngning vid sökning efter rätt cmdlet eller modul.
 • Felsökning: När man skriver PowerShell-skript är det inte ovanligt att stöta på syntaxfel eller logiska problem. Dessa fel kan ta tid att identifiera och åtgärda, särskilt när man hanterar stora skript. AI kan hjälpa till att identifiera och åtgärda dessa fel snabbt, vilket gör att utvecklare kan fokusera på mer kritiska uppgifter.
 • Dokumentation och kommentarer: PowerShell-skript kan bli ganska komplexa, vilket gör det svårt för kollegor att följa och förstå koden. Genom att använda AI för att skapa förståelig dokumentation och kommentarer blir det lättare för kollegor att förstå koden syfte och funktionalitet. Detta kan spara tid och minska risken för fel när ändringar görs i skriptet.
 • Utbildning och handledning: PowerShell kan vara ett utmanande språk att lära sig, särskilt för dem som är nya på scripting. Genom att använda AI för att ge handledning blir det lättare för individer att lära sig PowerShell och förstå dess syntax, kommandon, funktioner och tekniker. Detta kan hjälpa till att minska inlärningskurvan och förbättra produktiviteten hos teammedlemmar.

Vi skickade medvetet en trasig kod, utan vägledning om vad vi ville veta, till ChatGPT för att se hur den skulle reagera. ChatGPT kunde inte bara förstå att den var trasig utan även ge oss rätt kod och lägga till kommentarer.

Github Copilot

GitHub Copilot är ett AI-drivet kodningsverktyg utvecklat av OpenAI i samarbete med Microsoft. Copilot använder en teknik som kallas ”deep learning” för att träna en modell baserad på OpenAIs GPT som kan generera kod baserat på naturligt språk eller kodinmatning från användaren.

GitHub Copilot är integrerat direkt i Visual Studio Code-editorn och fungerar som en extension eller plugin. När användaren skriver in kod eller kommentarer ger Copilot förslag på hur koden kan färdigställas baserat på tidigare inmatningar, användarhistorik och annan kontext. Github Copilot är ett användbart verktyg för programmerare och IT-arbetare och kan hjälpa till att effektivisera kodningsprocessen. Det förstår många olika kodspråk, till exempel Powershell, C++, Python, Java, Javascript och Typescript

Följ dessa steg för att komma igång med Github Copilot:

 • Installera Visual Studio Code: GitHub Copilot är för närvarande endast tillgängligt som ett tillägg till Visual Studio Code, så du måste ha denna kodredigerare installerad på din dator. Du kan ladda ner den gratis från Visual Studio Code-webbplatsen.
 • Installera GitHub Copilot-tillägget: När du har installerat Visual Studio Code kan du installera GitHub Copilot-tillägget genom att gå till Visual Studio Code-tilläggsmarknaden och söka efter ”GitHub Copilot”. Klicka på ”Installera” för att lägga till tillägget till din redigerare.
 • Anslut till GitHub: För att använda GitHub Copilot måste du ansluta den till ditt GitHub-konto. Öppna Visual Studio Code, gå till fliken ”Tillägg” på vänster sidofält och klicka på ”GitHub Copilot”. Klicka på ”Logga in med GitHub” och ange dina GitHub-uppgifter.
 • Börja använda GitHub Copilot: När du har installerat tillägget och anslutit det till ditt GitHub-konto kan du börja använda GitHub Copilot genom att öppna en ny fil i Visual Studio Code och skriva kod. När du skriver kommer GitHub Copilot att föreslå kodsnuttar och komplettera kodrader baserat på sammanhanget i ditt projekt.

I vår demo bad vi Github CoPilot att skapa en funktion som räknar till fem. Se hur snabbt den genererade funktionen!

Work smarter not harder

Sammanfattningsvis finns det många anledningar till varför AI kan vara ett värdefullt verktyg för IT-experter som vill effektivisera sina arbetsprocesser och förbättra sina kodningsfärdigheter. Här är några fördelar med att använda verktyg som Chatgpt och Github Copilot:

 • Ökad produktivitet: Både ChatGPT och GitHub Copilot kan hjälpa till att effektivisera uppgifter och generera kod snabbt, vilket kan spara tid och öka produktiviteten.
 • Förbättrad noggrannhet: Båda verktygen använder avancerade AI-algoritmer för att föreslå lämpliga svar eller generera kod, vilket kan minska fel och förbättra noggrannheten.
 • Lärandemöjligheter: Genom att använda dessa verktyg kan individer lära sig nya programmeringsspråk, tekniker och idéer genom att observera hur de genererar kod eller svarar på förfrågningar.
 • Samarbete: Både ChatGPT och GitHub Copilot kan underlätta samarbete mellan utvecklare eller mellan team genom att föreslå kod eller svar som följer bästa praxis eller följer etablerade kodningsstandarder.
 • Tillgänglighet: Dessa verktyg kan göra programmering mer tillgänglig för personer med olika erfarenhetsnivåer eller expertis genom att tillhandahålla ett sätt att generera kod eller svar baserat på naturligt språkinput.
AI and Powershell

Vi är mycket imponerade av dessa AI-verktyg och är spända på att se hur de kommer att fortsätta utvecklas och förbättras i framtiden

Läs mer blogposter i vår ADP Live! Blog Series här, här och här

More To Explore

NIS2
Säkerhet

Kan din organisation hantera en cyberattack?

NIS2-direktivet Cybersäkerhet är ett ständigt aktuellt ämne och med god anledning. Varje dag hör vi om nya säkerhetsbrott och cyberattacker som hotar tekniska system, data

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us