Get-ADUser i PowerShell för Active Directory-hantering

Share This Post

Introduktion

Get-ADUser är en PowerShell cmdlet som gör det möjligt att hämta användarobjekt från Active Directory. Det är ett kraftfullt verktyg som gör att administratörer snabbt och enkelt kan få åtkomst till användarinformation, såsom användarnamn, e-postadresser och gruppmedlemskap. Detta kan vara särskilt användbart i stora företagsmiljöer där hantering av användarkonton kan vara en komplex och tidskrävande uppgift. Genom att använda get-ADUser kan administratörer automatisera många rutinuppgifter, såsom användarprovisionering och avprovisionering, samt generera rapporter och utföra analys på användardata. Sammanfattningsvis är get-ADUser ett värdefullt verktyg för alla IT-professionella som arbetar med Active Directory.

Get-ADUser i PowerShell istället för ADUC

Om du arbetar med Active Directory vet du hur viktigt det är att kunna söka efter och hantera användarkonton. Men visste du att du kan göra det mycket snabbare och enklare med Get-ADUser i PowerShell istället för att använda ADUC (Active Directory Users and Computers)?

Get-ADUser gör det möjligt att hämta information om ett eller flera användarkonton i Active Directory. Du kan filtrera och sortera resultaten efter olika egenskaper, såsom namn, avdelning, e-postadress, senaste inloggning och mycket mer. Du kan också använda Get-ADUser för att ändra eller ta bort användarkonton med hjälp av andra cmdletar, såsom Set-ADUser och Remove-ADUser.

Get-ADUser

Få mer gjort på kortare tid.

Fördelarna med att använda Get-ADUser i PowerShell istället för ADUC är många:

 • Du kan skriva och köra skript som automatiserar vanliga uppgifter, som att skapa nya användare, uppdatera befintliga användare eller inaktivera utgångna användare.
 • Du kan spara tid och resurser genom att endast hämta den information du behöver, istället för att öppna en grafisk gränssnitt som laddar all information om alla användare.
 • Du kan integrera Get-ADUser med andra cmdlets och verktyg för att utföra mer avancerade åtgärder, som att exportera data till en CSV-fil, skicka e-postmeddelanden till användare eller generera rapporter.

Utöver fördelarna som nämnts ovan, är en annan fördel med att använda Get-ADUser i PowerShell att det låter dig utföra bulkoperationer på flera användarkonton samtidigt. Till exempel kan du använda ForEach-Object cmdlet för att loopa genom en lista med användarkonton och utföra samma åtgärd på varje konto.

En annan användbar funktion hos Get-ADUser är dess förmåga att söka efter användarkonton med hjälp av wildcard-tecken. Detta innebär att du kan söka efter användare vars namn innehåller en specifik sträng eller ett mönster, utan att behöva veta det exakta namnet på användarkontot. Dessutom kan användning av PowerShell och Get-ADUser vara särskilt användbart i stora miljöer med många användarkonton, där manuell hantering av användarkonton kan vara en tidskrävande och felbenägen uppgift. Genom att automatisera uppgifter med PowerShell kan du minska risken för mänskliga fel och förbättra den övergripande effektiviteten i din Active Directory-hanteringsuppgifter.

Syntaxen för Get-ADUser cmdleten är följande:

Get-ADUser [-Identity] <ADUser> [-AuthType <ADAuthType>] [-Credential <PSCredential>] [-Partition <String>] [-Properties <String[]>] [-ResultPageSize <Int32>] [-ResultSetSize <Int32>] [-SearchBase <String>] [-SearchScope <ADSearchScope>] [-Server <String>] [<CommonParameters>]

Här är en kort beskrivning av varje parameter:

Identity: Specificerar det användarkonto som ska hämtas. Detta kan vara användarens distinguerade namn (DN), samAccountName, userPrincipalName (UPN) eller säkerhetsidentifierare (SID).

AuthType: Specificerar vilken typ av autentisering som ska användas. Standard är Negotiate, som använder Kerberos eller NTLM beroende på nätverkskonfigurationen.

Credential: Specificerar ett användarkonto att använda för autentisering. Detta kan användas för att köra cmdleten under en annan användarkontext än den aktuella.

Partition: Specificerar AD-partitionen att söka efter användaren. Standard är domänpartitionen för den aktuella domänkontrollern.

Properties: Specificerar AD-attributen att hämta för användaren. Som standard hämtas alla attribut.

ResultPageSize: Specificerar antalet objekt att hämta på varje sida med resultat. Standard är 256.

ResultSetSize: Specificerar det maximala antalet objekt att hämta. Standard är 1000.

SearchBase: Specificerar DN för sökbasen för frågan. Standard är domänpartitionen för den aktuella domänkontrollern.

SearchScope: Specificerar sökningens omfattning. Standard är Subtree, som söker hela underträdet under sökbasen.

Server: Specificerar AD-servern att använda för frågan. Standard är den aktuella domänkontrollern.

 • Identity: Specificerar det användarkonto som ska hämtas. Detta kan vara användarens distinguerade namn (DN), samAccountName, userPrincipalName (UPN) eller säkerhetsidentifierare (SID).
 • AuthType: Specificerar vilken typ av autentisering som ska användas. Standard är Negotiate, som använder Kerberos eller NTLM beroende på nätverkskonfigurationen.
 • Credential: Specificerar ett användarkonto att använda för autentisering. Detta kan användas för att köra cmdleten under en annan användarkontext än den aktuella.
 • Partition: Specificerar AD-partitionen att söka efter användaren. Standard är domänpartitionen för den aktuella domänkontrollern.
 • Properties: Specificerar AD-attributen att hämta för användaren. Som standard hämtas alla attribut.
 • ResultPageSize: Specificerar antalet objekt att hämta på varje sida med resultat. Standard är 256.
 • ResultSetSize: Specificerar det maximala antalet objekt att hämta. Standard är 1000.
 • SearchBase: Specificerar DN för sökbasen för frågan. Standard är domänpartitionen för den aktuella domänkontrollern.
 • SearchScope: Specificerar sökningens omfattning. Standard är Subtree, som söker hela underträdet under sökbasen.
 • Server: Specificerar AD-servern att använda för frågan. Standard är den aktuella domänkontrollern.

Här är ett exempel på hur man använder Get-ADUser cmdleten:

( Get-ADUser -Identity jdoe -Properties DisplayName, EmailAddress )

Sist men inte minst, en snabbguide för att komma igång:

 1. Öppna PowerShell: Du kan öppna PowerShell genom att söka efter ”PowerShell” i Start-menyn eller genom att använda Kör-dialogrutan (Windows-tangent + R) och skriva ”powershell” följt av Enter.
 2. Importera Active Directory-modulen: Innan du kan använda Get-ADUser cmdleten måste du importera Active Directory-modulen. Du kan göra detta genom att köra följande kommando: Import-Module ActiveDirectory
 3. Hämta användarinformation med Get-ADUser: När du har importerat Active Directory-modulen kan du använda Get-ADUser cmdleten för att hämta information om användare. Till exempel, för att hämta information om en specifik användare, kan du köra följande kommando: Get-ADUser -Identity ”användarnamn” Detta kommer att returnera all information som Active Directory har om den angivna användaren.
 4. Filtrera användarinformation med Get-ADUser: Du kan också använda Get-ADUser cmdleten för att filtrera användarinformation baserat på specifika kriterier. Till exempel, för att få en lista över alla användare i en specifik avdelning, kan du köra följande kommando: Get-ADUser -Filter {Department -eq ”avdelningsnamn”} Detta kommer att returnera alla användare vars Department-egenskap matchar det angivna avdelningsnamnet.
 5. Modifiera användarinformation med Set-ADUser: När du har hämtat användarinformation med Get-ADUser kan du använda Set-ADUser cmdleten för att modifiera den informationen. Till exempel, för att sätta en användares e-postadress, kan du köra följande kommando: Set-ADUser -Identity ”användarnamn” -EmailAddress ”användarepost@domän.com” Detta kommer att uppdatera den angivna användarens e-postadress till det angivna värdet.
 6. Ta bort användare med Remove-ADUser: Slutligen, om du behöver ta bort en användare från Active Directory, kan du använda Remove-ADUser cmdleten. Till exempel, för att ta bort en specifik användare, kan du köra följande kommando: Remove-ADUser -Identity ”användarnamn” Detta kommer att permanent radera den angivna användaren från Active Directory.

Dessa är bara några exempel på vad du kan göra med Get-ADUser i PowerShell.

Intresserad av Powershell? Läs mer om hur du kan använda Powershell för att arbeta mer effektivt och automatisera uppgifter i Windows-miljöer här och här

More To Explore

NIS2
Säkerhet

Kan din organisation hantera en cyberattack?

NIS2-direktivet Cybersäkerhet är ett ständigt aktuellt ämne och med god anledning. Varje dag hör vi om nya säkerhetsbrott och cyberattacker som hotar tekniska system, data

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us