Varför du bör investera i Backup/Restore Cloud-only

Share This Post

Backup/restore

ADP Live-Blog Series #2

Denna gång var det Mats som höll i ADP Live och pratade om ämnet Backup/Restore avgränsat till Cloud only. Mats har jobbat mycket med just Backup/Restore och har därmed mycket bra information och insikter att dela med sig av. Det här är blogpost nr 2 i ADP Live-Blog series, läs första blogposten här.

Backup/restore – Möjligheter  

Små företag med mindre budget har tidigare inte haft möjlighet att finansiera lösningar för backup/restore men med möjligheten att placera backup/restore i molnet slipper organisationer investera i egna datahallar och backupservers. Istället placeras all information i molnet. Backup/restore i cloud ger också möjligheten att automatisera återläsningstester med återrapportering på ett snyggt och kontrollerat sätt. Behovet av bandrobotar, kassaskåp och datahallar finns inte i samma utsträckning längre.  

Ransomware driver utvecklingen

Det som driver på utvecklingen av backup/restore är just ransomware attacker. Ju mer välutvecklade attackerna blir ju bättre och säkrare måste backup/restore bli. Ransomware attacker är numera väldigt vanligt, förutom att skydda sig och aktivt jobba med datasäkerhet måste organisationen även lägga fokus på Backup/Restore. Alla som blivit utsatta för en ransomware attack önskar i efterhand att man hade investerat mer i backup/restore för att snabbt kunna återställa sin verksamhet. Har man inte backat upp leder en attack tyvärr ofta till konkurs för det drabbade företaget. 

Det kan bli väldigt kostsamt att komma tillbaka efter en ransomware attack. Genomsnittskostnaden för en ransomware attack ligger (2022) på 7,3 miljoner SEK( Sverige) och 13,5 miljoner SEK globalt. Orsaken till dessa attacker är oftast social engineering och opatchade system.  Ännu en sak man bör göra är loggning/audit,  för att kunna gå tillbaka och se vad som gick fel.

Företagsinformation ökar ständigt i värde 

Information är allt. Företagets information är det mest värdefulla man har, utan information inget företag.  Har man ingen backup vid ransomware eller en systemcrash kan det leda till konkurs för de företag som drabbats.  

3-2-1 – deprecated?  

3-2-1- regeln berättar på vilket sätt man bör backa upp.  Det innebär kort och gott att man ska ha 3 kopior av data på 2 olika media/enheter och en off-site kopia.   

Cloud backup erbjuder mer skalbarhet att t ex använda regeln 4-3-1-0 istället.  Den innebär 4 kopior på 3 olika lokationer, 1 on prem och 1 offline

4-3-1-0 = 4 kopior på 3 olika lokationer, 1 onprem och 1 offline.  

Avslutningsvis

Framtidens backup/restore kommer att kräva ännu mer säkerhet, ännu mer loggning och multi-person restore då attackerna med all sannolikhet kommer blir ännu mer välutvecklade. Se till att investera i backup/restore!

More To Explore

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us