Akut återställning av Exchange Server

Läs om hur vi  löste en kritisk IT-kris och återställde en vital del av vår kunds verksamhet. I vårt senaste kundcase berättar vi om hur vi jobbade dygnet runt för att återuppta en Exchange Server från en oväntad systemkrasch.

Microsoft
Azure AD Microsoft Entra ID

Plötslig kollaps av Hyper-V miljön

En av våra kunder upplevde ett allvarligt systemavbrott när diskarna i deras Hyper-V-miljö kraschade. Detta avbrott ledde till att Exchange-farmens diskar, som var kritiska för mailsystemets drift, blev otillgängliga. Som en följd kunde ingen användare inom Exchange Server varken skicka eller ta emot e-post. Denna krasch skapade en omedelbar och brådskande nödsituation, då e-postkommunikation är en kritisk komponent i verksamhetens dagliga operationer.

Omedelbara Åtgärder: För att snabbt hantera denna kritiska situation och minska driftstoppet, vidtog vi följande steg direkt:

✅ Prioriterad Migrering: Vi migrerade omedelbart kritiska mailboxar till Exchange Online för att återupprätta e-postflödet.

✅ Delegerad Åtkomst: Vi säkerställde att specifika, kritiska system och användare fick nödvändig åtkomst för att fortsätta sina viktiga funktioner.

Dygnet-runt åtgärder för återställning av Exchange Server

I nära samarbete med kunden inledde vi en strategisk och intensiv återuppbyggnadsprocess.

 • Samverkan med Kund: Vi började med att noggrant analysera situationen tillsammans med kunden för att förstå exakt vad som behövde åtgärdas.
 • Återuppbyggnad av IT-infrastruktur: Med ett detaljerat och metodiskt tillvägagångssätt återuppbyggde vi Exchange-farmen från grunden, vilket inkluderade implementering av nya servrar.
 • Backup implementering: Ett kritiskt steg var att noggrant välja och använda relevant backup för en heltäckande återställning.
Agdiwo Webinar

Teknisk precision i återställningsprocessen

I denna process tog vi följande steg för att säkerställa dataintegritet och fullständig systemfunktionalitet:

Databasåterställning och reparation:

 • Dataåterläsning: Vi utförde en grundlig återläsning av databaserna från de kraschade diskarna, med fokus på dataintegritet och fullständighet.
 • Reparationsprocess: Varje databas genomgick en detaljerad reparationsprocess för att rätta till eventuella korruptioner eller inkonsekvenser som uppstått till följd av kraschen.
 • Återmontering: De reparerade databaserna monterades därefter i den nyetablerade miljön, med en kontinuerlig övervakning för att säkerställa stabil drift.

Återskapande av hybridmiljö:

 • Konfigurationsoptimering: Vi återställde och optimerade hybridkonfigurationen för att garantera ett effektivt och sömlöst mailflöde mellan Exchange Server och Microsoft 365

Dataexport och importprocesser:

 • Automatisering av export: Vi använde avancerade skript i PowerShell för att effektivisera exporten av mailboxar från de skadade databaserna till PST-filer.
 • Tredjepartsverktyg: För att öka hastigheten och effektiviteten använde vi pålitliga tredjepartsverktyg för att underlätta exportprocessen.

E-Discovery och integration:

  • Extraktion av e-post: Med eDiscovery-tekniken extraherade vi e-post från Exchange Online och omvandlade dem till PST-format.
  • Integration återskapade mailboxar: Denna e-post importerades sedan in i de nyligen återställda mailboxarna, vilket säkerställde att ingen kritisk kommunikation gick förlorad under återställningsprocessen.

Framtidssäkring & kontinuerlig support

Efter att ha lyckats med återställningen, var fortsatt fokus på följande områden för att säkerställa stabilitet och framtida effektivitet:

 • Strategisk nodåterställning: Vi planerade en återuppbyggnad av en av Exchange-noderna, som för närvarande låg på fel storage, och denna ska ersättas med en nyinstallerad nod med samma namn.
 • Migreringsplanering: Vi förberedde för migrering av aktiva databaser till en annan nod före nedstängning av den nuvarande noden.
 • Uppgraderingsplan för exchange: Vi inledde planeringen för en omfattande uppgradering från den nuvarande Exchange 2016-miljön till Exchange 2019, inklusive nya servrar och databaser för en robust och modern infrastruktur.
Exchange server restore

Expertlösningar för akuta IT-utmaningar

Våra IT-konsulters expertkompetens gör att vi snabbt och effektivt kan hantera kritiska IT-situationer, återställa viktiga system och säkerställa kontinuitet i verksamheten. 

Kontakta oss idag för att se hur vi kan stödja er organisation i era IT-utmaningar och digitala ambitioner.