Arbeta mer effektivt med Powershell-skript

Powershell

Share This Post

Introduktion

I den här bloggposten går jag igenom hur jag skapade ett relativt enkelt PowerShell-skript för att automatiskt byta namn på mappar och filer när jag experimenterade med distribution av Winget-applikationer i Microsoft Intune.

När jag experimenterade med distribution av applikationer med Winget genom Intune befann jag mig i en tröttsam situation där jag manuellt var tvungen att redigera namnen på filer och mappar, och också skapa en ny .intunewin-fil varje gång jag ville omfördela en applikation med små justeringar.  
 
När filerna och mapparna hade döpts om och redigerats var jag tvungen att använda Microsoft Win32 Content Prep Tool / IntuneWinAppUtil.exe för att skapa en fil som jag senare laddade upp till Intune.

Denna process innebär att du anger en källmapp som innehåller skripten, en källfil och en utmatningsmapp där den genererade .intunewin-filen kommer att hamna.

Förbättra processen with Powershell & Winget


För att spara tid skapade jag ett PowerShell-skript som automatiserar denna process. Istället för att redigera namnet på varje fil och mapp behöver du bara ange ett Winget App ID i PowerShell-konsolen när du kör skriptet.

Såhär fungerar det

Skriptet kopierar en mallmapp som innehåller alla nödvändiga filer och undermappar, och ersätter/byter namn på alla variabler och dokument inuti. Den nya mappen hamnar till slut i mappen ”Apps”

När mapp- och filskapandet är klart aktiverar skriptet IntuneWinAppUtil.exe och genererar automatiskt den .intunewin-fil som vi behöver och lägger den i Output-mappen.

Medan skriptet körs kan du följa framstegen i konsolen 

 
 
Efter en lyckad körning ser mappstrukturen ut så här: 

När skriptet har skapat alla filer du behöver är nästa steg att ladda upp dem till Intune. Under denna process kommer installationskommandona som finns i Intune_Install_Cmds.txt till nytta. 
 
En framtida bloggpost kan täcka hur den faktiska distributionen i Intune fungerar. Håll utkik!

 
 
Om du är intresserad av skriptet kan du hitta det här:

GitHub – yavanode/Public 
 
Läs mer om Winget här:

Use the winget tool to install and manage applications | Microsoft Learn 

Om du behöver hjälp eller vägledning, tveka inte att kontakta oss!

Fredrik Majava, IT Konsult på Agdiwo

More To Explore

Säkerhet

NIS2: EU:s förnyade satsning på cybersäkerhet

EU:s senaste steg för att skydda vår digitala infrastruktur och stärka cybersäkerheten över hela unionen har manifesterats genom NIS2-direktivet. Men vad innebär detta nya direktiv

Säkerhet

Steg-för-steg-guide: Implementering av IAM

Identity and access management (IAM) – Viktigare än någonsin! Identity and Access Management (IAM) är ett system inom IT-säkerhet som hanterar användaridentiteter och reglerar åtkomst

Microsoft defender for Endpoint
Säkerhet

Kom igång med Microsoft Defender för Endpoint

Microsoft Defender för Endpoint! Du känner väl till Microsoft Defender for Endpoint? Det är en praktisk lösning som hjälper till att skydda din organisations enheter

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us