Effektivisera och förbättra ditt arbete med hjälp av AI

Ligg steget före och dra nytta av kraften hos AI i ditt arbete som IT-konsult!

agdiwo

På Agdiwo använder vi AI, inklusive OpenAI och ChatGPT, som en integrerad del av vårt dagliga arbete som IT-konsulter

Genom att använda ledande AI-plattformar som OpenAI och utnyttja verktyg som ChatGPT, tar vi vårt arbete till en ny nivå. Vi använder AI för att underlätta och förbättra olika aspekter av våra arbetsprocesser, vilket gör oss mer effektiva, produktiva och nyskapande.

Hur använder vi AI? våra expertkonsulter förklarar:

Daniel Engberg

Principal Consultant, Agdiwo

💬Jag använder det istället för Google i många sammanhang för att reda på information, och där jag också har möjlighet till att ställa följdfrågor. Sedan används olika typer av AI frekvent tillsammans för att hjälpa mig att skriva texter i olika kontext. Längtar efter Microsoft 365 Copilot!

Abdul Hussein

IT-Consultant, Agdiwo

💬 Jag använder AI för att debugga skript, skapa guider och få allmän information. Det är en oumbärlig del av mitt dagliga arbete och ökar produktiviteten.

Tony Pålsson

IT-Consultant, Agdiwo

💬Jag använder ChatgGPT för att skapa nya Powershellskript. Jag lägger även till nya kommentarer i mina befintliga skript för att göra dem mer lättlästa och förbättra kvaliteten. Att fråga AI:n om kodproblem är snabbare än att googla, eftersom jag får direkta svar och kan be om olika typer av lösningar

Agila arbetssätt

Niclas Andersson

Principal Consultant, Agdiwo

💬AI spelar en viktig roll genom att ge kommentarer och utföra kvalitetskontroll för Powershell-lösningar. Det fungerar också som ett värdefullt bollplank för utveckling av automation samt för formulering av agila mål och funktioner inför PI Planning-sessioner.

Digital arbetsplats

Stefan Engström

IT-consultant, Agdiwo

💬Jag använder AI för att skapa kod, förstå andras kod, läsa på om nya kommandon, kommandosyntax och exempel, kommentera och dokumentera kod, optimera min kodning, hjälpa till att generera Acceptance Criteria och beskrivningar inom den agila processen samt översätta text och felsöka problem.

Max Thordenius

IT-Consultant, Agdiwo

💬ChatGPT är alltid nära till hands när jag arbetar. Den hjälper mig med olika uppgifter, som att söka information, ge instruktioner om utförande av olika uppgifter samt ge förbättringsförslag för texter och skript. Tidigare googlade jag alltid själv, men nu frågar jag först AI:n eftersom det sparar tid och ger bättre resultat. Om AI:n inte kan lösa problemet kan den vägleda mig genom att ge förslag på vad jag bör söka efter eller var jag kan hitta den information jag behöver.

Upptäck den senaste teknologin genom att besöka vår blogg!