Tillgänglighet-
När du behöver IT-stöd som mest

Oavsett om det är en kritisk deadline som närmar sig eller ett oväntat projekt som måste levereras, har AGWOX:s team av expertkonsulter alltid varit där för våra kunder när de behöver det som mest. Vi förstår att affärsbehoven kan förändras över en natt och med AGWOX kan vi snabbt mobilisera resurser vilket gör oss till en värdefull partner.

Varför tillgänglighet
gör skillnad

Ett betydande exempel på vår tillgänglighet in action involverade en kund vars Hyper-V-miljö oväntat kraschade, vilket ledde till ett allvarligt avbrott i deras e-postsystem genom Exchange Server.

Detta var inte bara en teknisk utmaning utan en kritisk affärsrisk, AGWOX-teamet mobiliserades omedelbart för att adressera krisen.

Genom prioriterad migrering och intensiva återställningsåtgärder arbetade AGWOX dygnet runt för att återuppbygga Exchange-farmen och säkerställa att ingen e-postkommunikation gick förlorad. Denna snabba och effektiva insats minimerade inte bara driftstoppet utan säkerställde också att kundens affärsverksamhet kunde fortsätta med minimala störningar.

Partnerskap för framtiden

Genom att bygga långsiktiga partnerskap med våra kunder, förstår vi deras verksamhet på djupet, vilket gör det möjligt för oss att inte bara agera snabbt när kriser inträffar utan också att arbeta sida vid sida med dem för att undvika potentiella framtida problem. Denna modell för tillgänglighet säkerställer att våra kunder alltid är förberedda, skyddade och ett steg före.

Kontaktperson AGWOX

Jacob Saleem