Agdiwo IT revision

Varför Agdiwo IT revision?

Agdiwo IT-revision har som främsta syfte att verifiera att ledningssystemet fungerar bra och att företagets arbetssätt inom IT-området leder till önskat resultat. Vid revisionen går man igenom uppsatta mål och ser till så alla är medvetna om vad som förväntas av dem som är ledare och/eller medarbetare inom IT-organisationen.

På Agdwio utför vi IT-revisionen tillsammans med Er så att ni kan ta del av vår samlade expertis och våra rekommendationer. Målet med revisionen är att fånga upp olika typer av risker och förändringar som behöver implementeras samt eventuella avvikelser. Vi börjar med att bestämma och planera vad IT-avdelningen skall leverera till verksamheten och tittar över budgeterade kostnader i förhållande till vilket värde de skapar, oavsett om ni har intern eller extern drift.

IT revision – en process i fyra steg

Vårt erbjudande består av 2 nivåer

Bas

Genomgång av övergripande processer som backup, support och förändringsarbete. Hur hanteras hårdvaruinköp, vilka risker löper man och hur skall dessa hanteras. Genomgång av de närmsta årens strategi inkluderande riskhantering.

Full

Utöver Bas-nivån tillkommer uppdatering av den långsiktiga strategin och hur den skall fås värdeskapande. Dessutom genomförs en genomgång av och råd runt existerande processer med Er kontinuitetsplan, utvecklingsplan, livscykelhantering och miljöaspekter. Ekonomi i licenshanteringen hur dessa skall sättas upp för att undvika risker och framtagning av åtgärdsplaner för att göra detta.

Har ni frågor? Kontakta oss!

    [convertkit form=1595579]

    Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till användning av cookies. more information

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close