3 Tips för ett Lugnt 2021 Med Agilt Arbetssätt

Share This Post

Introduktion till Agilt Arbetssätt

Nu när 2021 har kommit igång, så vill ni som organisation möjligtvis ha förmånen att öka er produktivitet och få gjort mer under kortare tid?

Det vi ser är att många har blivit intvingade in i att jobba i en ”light”-version av agila metoder, med bland annat dagliga standups och kanban boards.

Att ha ett agilt förhållningssätt är någonting vi förespråkar, men det finns också viktiga punkter att tänka på.

Läs mer i denna bloggpost kring våra tips för att jobba mer agilt.

Vad är ett agilt arbetssätt?

Agilt kommer ifrån engelskans agile, som betyder lättrörligt, där man anpassar sig för förändring framför att följa en plan.

Agila arbetssätt har anammats länge av systemutvecklare, man har nu även börjat synas inom andra områden. Inom produktutveckling sker ofta förändringar, och man behöver då hantera dessa och skapa så kallade minimal viable products (MVPs).

Inom agilt, är alla grupper självorganiserade team, vilket innebär att de ska kunna hantera sig oavsett om en SCRUM master är tillgänglig.

Inom IT finns det även en stark koppling till DevOps, där man hela tiden arbetar utifrån att bli mer agila.

I större organisationer används ofta SAFe, eller Scaled Agile Framework, där man jobbar utifrån devisen inspect and adapt.

Vanliga termer

Några vanliga termer inom agilt arbetssätt:

  • SCRUM
  • SAFe
  • DevOps

Våra 3 tips kring agila metoder

  • Beskriv era processer och dokumentera hur ni arbetar med ITIL
  • Change stop i alla system och funktioner
  • Testa något nytt, inspirera dina medarbetare att arbeta agilt, ta hjälp av en coach som håller i era standups och implementera dagliga avstämningar.

Tips #1 – Beskriv era processer och dokumentera hur ni arbetar med ITIL

Genom att dokumentera hur ni och verksamheten ska förhålla er till varandra i processerna kan du ställa krav på verksamheten och synliggöra vilket arbete som är bakom era tjänster.

Konstant förändring, agilt arbetssätt

Du som IT-chef skall inte behöva rea ut kvalitet och kompetens till verksamheten. Något som brukar vara ett problem är dokumentationen. Hur dokumenterar man när projekten avlöser varandra och kravet på funktioner från verksamheten ökar?

Här kan ni göra en kul satsning att dokumentera era egna processer så att ni både blir mer konkreta i vad ni gör, och alla på avdelningen kan få större förståelse i hur ni gör det.

Om inte annat är underlaget guld värt för dig som IT-chef då du beskriver hur arbetet går, det blir lättare för dig att riskhantera och visa verksamheten att ert ledningssystem kanske har det förändrats i den rådande situationen?

Tips #2 – Inför ett ”Change Stop”

Under sommaren är det hög tid att koppla av och låta dina medarbetare ta ansvar och se hur de växer med sina uppgifter. För att försäkra dem och dig att det kommer fungera så är tips nummer två, (om ni inte gjort det än..) är att införa ett ”Change Stop” under sommarens semesterperioder. Var tydlig med både medarbetare, beställare, ledning och leverantörer, vad stoppet innebär för er, vilken period har ni valt att ha förändrinstop?

Tips #3 – Testa någonting nytt. Arbeta agilt!

Slutligen, sista tipset, testa något nytt, jobba agilt med det ni har framför er, utnämn en agil coach (eller ta hjälp av en konsult) som kan hålla en kort stand up. Coacha medarbetare och konsulter i hur man jobbar med korta sprintar, där kan ni dela upp det totala dokumentationsmålen i små uppgifter som coachen följer upp. När ni tror ni tänkt smått tänk mikroskopiskt, du ska kunna nästan ”ta” på dina uppgifter.

Sammanfattning

Sist men inte minst så tycker jag att du bör fundera på var ni befinner er att hjälpa medarbetarna med ett agilt arbetssätt. Oavsett om ni jobbar hemifrån eller på kontoret så kommer saker hindra dina anställda eller konsulter att komma framåt, därför är det viktigt att de ska känna att de har stöd från dig som chef. Ta 15 minuter och ställ frågan vad de gör, om något hindrar dem och hur de mår. Det viktigaste resurserna IT har, är trots allt fortfarande människorna.

Läsning för 2021

The Phoenix Project bok

Nu när du fått tid över så rekommenderar jag en perfekt sommarläsning när du ligger i hängmattan. Ämnet är IT och Agilt, precis det vi brinner för på Agdiwo, att nyttja den agila kraften och effektivisera arbetet. ”The Phoenix Project” av Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford

Igenkänningsfaktorn för alla inom områdena Management, ledning, it chefer, driftchefer mfl, kommer vara slående. Det är otroligt hur man kan få små innovativa tips, hur man kan hantera situationer med hjälp av ett agilt tänk. Den bör verkligen läsas av alla i ledande befattningar inom företag. Agilt och DevOps är det nya, men glöm inte dina medarbetare i transformationen.

Vill du ha mer läsning om Agilt och inspiration till arbetssätt? Kika in denna bloggen med mycket nyttig information!
ClickUp Agile Blog

Kontakta oss om ni vill ha fler tips!

More To Explore

Intune vs Configuration Manager

Intune vs Configuration Manager (SCCM)

Vilken enhetshantering passar dig? Digital transformation och mobilitet formar hur vi arbetar just nu och IT-chefer står inför avgörande beslut gällande hantering av företagets enheter.

Säkerhet

NIS2: EU:s förnyade satsning på cybersäkerhet

EU:s senaste steg för att skydda vår digitala infrastruktur och stärka cybersäkerheten över hela unionen har manifesterats genom NIS2-direktivet. Men vad innebär detta nya direktiv

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from Us